Langeland Kommune

Områdefornyelsesprojekt ”Det nye Bystræde” fortsætter.

Anlægsarbejder i Grønnegården og Centralgården starter efter sommerferien.

Første etape af ”Det nye Bystræde” var Biblioteksgården, som blev udført 2018. Nu er tiden kommet til de to sidste gårdrum; Grønnegården og Centralgården. Selve arbejdet er planlagt med opstart i Grønnegården medio august og udførelse i sensommeren/efteråret. Centralgården udføres hen over vinteren og foråret, hvor der er givet valgfrihed for entreprenøren i forhold til udførelsestidspunkt.

Arbejderne omfatter etablering af nye vej- og fortovsforløb gennem områderne samt nyindretning af p-plader, opholdspladser mm.

Der etableres ny belysning. Nogle træer fældes og nye plantes, heraf nogle som vil blive belyst og der opsættes bænke mm.

Midt på pladsen etableres et grønt rekreativt område til gennemgang og ophold, der samtidigt udgør et klimatilpasningsinitiativ i form af nye installationer for regnvandshåndtering med åbne og beplantede bassiner for mulig opstuvning at større regnmængder.

Arbejdet vil blive udført i mindre etaper så det, som udgangspunkt, vil være muligt at tilgå parkeringsarealerne fra enten den ene eller anden side. Det vil dog ikke kunne undgås at nogle arealer vil blive utilgængelige i korte perioder. Den eksakte afvikling af arbejdet vil blive fastlagt i samarbejde med den entreprenør der skal udfører arbejdet.

 

Sidst opdateret: 30. juli 2019