Langeland Kommune

Naturformidlingsprojektet i Ørstedsparken indvies

Naturformidlingsprojektet i Ørstedparken er blevet udvalgt som én ud af i alt fem vinderprojekter på landsplan.

Opførelsen af faciliteter til naturformidlingsprojektet Krible Krable i Ørstedparken er nu færdig og klar til at blive brugt. Det markeres med en indvielse tirsdag den 21. maj kl. 9-11, hvor områdets børnehaver og dagplejere deltager. Børnefamilier er også velkomne til at kigge forbi.

På dagen vil der være undersøgelser af Krible Krable-dyr, fangst af vilde dyr fra søen, dissekering af fisk og undersøgelser med elektroniske mikroskoper.

Krible Krable-aktiviteterne i ørstedparken er primært for aldersgruppen 0-8 år. Den centrale del af faciliteterne består af en stor sommerfuglelarve – en bygning med depot, formidlingsmateriale og læskur – udformet som en ca. 10 meter lang grøn larve. I ”hovedet” på larven er der et legeredskab.

Der er etableret en lille træbro ved den nærliggende dam, så adgang til vandet bliver lettere og mere sikkert. I området er der også etableret Krible Krable-minibiotoper med insekttillokkende planter, der skal være med til at tiltrække insekter, og der tænkes opsat insekthoteller.

Projektet underbygger kommunens deltagelse i ”bi-venlig kommune”.

På sigt er det planen, at der også etableres et antal små installationer, hvor børn på en sjov og spændende måde kan sammenligne sig med smådyr, f.eks. i forhold til hurtighed og styrke. Da stedet som udgangspunkt skal være frit tilgængeligt, vil sådanne installationer åbne for, at alle forbipasserende kan inspireres til at lære om dyrenes biologi på en sjov og engagerende måde.

Naturformidlingsprojektet i Ørstedparken er blevet udvalgt som én ud af i alt fem vinderprojekter på landsplan, som Naturvejlederforeningen og Nordea fonden støtter for at styrke formidling af bynær natur.
Herudover at der også givet støtte fra Friluftsrådet, Fonden Langelands Elforsyning og Steni.

Læs mere på Naturvejlederforeningens hjemmeside (åbner i nyt vindue).  


Sidst opdateret: 10. maj 2019