Langeland Kommune

Få viden om, hvordan du søger penge til dit kulturelle projekt

Kulturelt Samråd Langeland inviterer til aftenmøde om fonde og fondsansøgninger torsdag den 28. marts kl 19.00 i Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing.

Foto fra Kulturelt Samråds første møde i nov. 2018, hvor mange mødte op for at høre om - og netværke om - kulturaktiviteter. Samrådets næste offentlige møde handler om, hvordan man skaffer penge til sine projekter.

Der er gang i rigtig mange spændende projekter på Langeland, og både disse og nye tiltag har brug for penge. Men hvordan får man fat i fondsmidlerne? Hvilke fonde kan man søge? Hvem kan søge? Hvordan udformer man sine ansøgninger?

Spørgsmålene er mange, og for nogen er det en uoverskuelig proces at gå i gang med fundraising.

Det vil Kulturelt Samråd Langeland gerne råde bod på. Derfor har rådet inviteret en flok garvede fundraisere til at dele ud af deres erfaringer og komme med gode råd til foreninger, kulturaktører og enkeltpersoner, der gerne vil have succes med deres ansøgninger.

Guldkorn fra erfarne fondssøgere
Formand for Medicinhaverne og tidligere museumsinspektør Helle Ravn har skaffet rigtig mange midler til både egne, forenings- og museumsprojekter. Hun vil fortælle om, hvordan man finder de relevante fonde, hvordan man skriver en god ansøgning, og hvilke krav, der stilles før, under og efter ansøgningerne. Desuden vil tidligere museumsdirektør og forfatter Peter Dragsbo dele ud af sine erfaringer med at søge de større fonde.

Efter pausen kommer endnu en succesfuld fundraiser på banen. Steffen Rasmussen har nemlig som formand været med til at skaffe små og meget store beløb til Fiskeriets Hus i Bagenkop. Han vil gerne dele sine tanker om, hvordan man opnår gode resultater ved at gå i dialog med fondene.

Til sidst vil LAG-koordinator, turist- og erhvervschef Anne Mette Wandsøe give gode råd til, hvordan man søger LAG-midler, og de særlige krav, man skal være opmærksom på. (LAG LLSAE, den Lokale Aktions Gruppe for Langeland, Læsø, Samsø og Ærø, er en forening, som skaber udvikling og innovation på de 4 mellemstore øer ved blandt andet at indstille relevante projekter til tilskud i henhold til LAG LLSAE’s udviklingsstrategi. LAG modtager midler fra Erhvervsstyrelsen og fra EU).

Der vil efter oplæggene være mulighed for at stille spørgsmål til talerne og dele egne gode ideer/erfaringer.

Hvad skal samrådet have fokus på?
Inden mødet slutter, håber Kulturelt Samråd at få et par fif og feedback fra de fremmødte. Blandt andet vil man gerne have ideer til, hvad rådets fremtidige aftenmøder skal fokusere på.

Alle er velkomne til arrangementet, der er gratis at deltage i. Tilmelding ikke nødvendig. Kulturelt Samråd byder på kaffe og kage.

Sidst opdateret: 07. marts 2019