Langeland Kommune

Budgetforslag 2020 i offentlig høring

Materialet fra kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2020 og overslagsårerne er nu sendt i offentlig høring.

Offentlig høring

Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet for 2020 over budgetoverslagsårene 2021-2023 blev gennemført den 7. oktober 2019. Herefter sendes budgetforslaget i høring.

Høringsfasen er perioden 9. oktober 2019 – 20. oktober 2019.

Høringssvar sendes til Økonomi og HR’s fællespostkasse senest den 20. oktober 2019 kl. 23.59: oekonomi.hr@langelandkommune.dk
 

Den afsluttende 2. behandling af budgettet finder sted i Økonomiudvalget den 28. oktober og Kommunalbestyrelsen vedtager budgettet for 2020-2023 den 4. november 2019.

Høringsfristen for den offentlige høring er sat til den 20. oktober af hensyn til at høringssvar foreligger i god tid før 2. behandlingen. Samtlige modtagne høringssvar vil indgå i den videre politiske proces.

Materiale til budgethøringen
Materialet findes nederst i referatet fra Kommunalbestyrelsens 1. behandling. Sagsfremstilling og referat kan ses via dette link, ligesom det også er muligt at hente de enkelte bilag via direkte links nedenfor.

Til orientering er bilagene er nummeret således at bilag i forbindelse med til 1. behandlingen af budgettet er nummereret ”x.1”, mens bilag til 2. behandlingen af budgettet er nummereret ”x.2”.

Høringssvar i bilag 8.1 er brugerbestyrelsers og MED-organisationens høringssvar efter at effektiviseringskataloget blev sendt i høring fra 13. juni 2019 til og med 4. juli 2019 og igen fra 12. august 2019 til og med 19. august 2019 ved medarbejdere og bestyrelse på daginstitutionsområdet efter ændring af forslag 4 til forslag 4a. Efter høringsfristens udløb den 20. oktober 2019 (offentlig høring) indarbejdes de modtagne høringssvar i en ny version af dokumentet med nummereringen ”8.2 Høringssvar til budget 2020-2023”.

 

Sidst opdateret: 09. oktober 2019