Langeland Kommune

Geopark det Sydfynske Øhav et skridt nærmere

Det Sydfynske Øhav er allerede udpeget som geologisk interesseområde og byder derudover på mange andre spændende geologiske steder, fx hatbakkerne på Langeland.

Geopark Det Sydfynske Øhav indgår nu i strategien for det danske UNESCO-arbejde. Det betyder, at Sydfyn får opbakning fra Den danske UNESCO-nationalkommission – og at vi dermed er et skridt nærmere at få Sydfyn udnævnt som en UNESCO Global Geopark.
Kommunerne Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Ærø og Langeland har sammen med Naturturisme arbejdet på at få Geopark Det Sydfynske Øhav optaget på UNESCOS liste.

Borgmester Tonni Hansen siger:

”Jeg er meget glad for, at det fælles sydfynske projekt om at få Det Sydfynske Øhav udnævnt som UNESCO Global Geopark nu er kommet et skridt videre med national opbakning. Det er blandt andet et resultat af et tæt og stærkt samarbejde mellem de involverede kommuner og Naturturisme.”

Stemplet som UNESCO Global Geopark skal løfte områdets tiltrækningskraft for turister og sætte de fire kommuner og Øhavet på verdenskortet.

Baggrund
Det overordnede formål med Geopark Det Sydfynske Øhav er at sætte fokus på den unikke geologi og den spændende natur og kulturhistorie i området. I geoparker arbejder man samtidig også med at fremme bæredygtig udvikling, turisme og bosætning gennem UNESCO’s 17 Verdensmål.

Der findes i Danmark foreløbig kun én UNESCO Global Geopark, nemlig Geopark Odsherred, men også Geopark Vestjylland har ansøgt UNESCO om optagelse.

Det Sydfynske Øhav er allerede udpeget som geologisk interesseområde af international videnskabelig værdi. Derudover byder området på mange andre spændende geologiske steder, fx Klintholm, Damestenen, Syltemade Ådal, Ristinge Klint, hatbakkerne på Langeland, Svanninge Bakker.


Sidst opdateret: 30. januar 2019