Langeland Kommune

Ældredag på Skudehavnen den 1. oktober 2019

Billede Ældredagen hjemmeside og facebook

FNs Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober. Dagen sætter fokus på ældres, civilsamfundets, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på den internationale udviklingsdagsorden.

I år er temaet, hvordan man håndterer og forhindrer, at uligheden bliver alt for stor. Temaet tager afsæt i FNs Verdensmål 10 om ’Mindre Ulighed’.

I Langeland Kommune inviterer Ældrerådet og Ældre sagen Langeland til fælles arrangementet Ældredag på Skudehavnen kl. 14.00-17.00. Forskellige oplæg og underholdende indslag om emnet ”Hvad vil vi med Langeland og hvad vil Langeland med os?”

Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Tilmelding er dog nødvendigt til Kirsten Nielsen på 62561008. Sidste frist for tilmelding er 24/9-2019.

Hvis du behøver transport til Skudehavnen kan du blive hentet ved din bopæl og kørt frem og tilbage for kr. 50,-

Programmet for Ældredagen 2019

14.00: Velkomst
14.05: Fælles sang
14.10: Oplæg af Bente Arnsted, formand for Ældrerådet
14.20: Oplæg af Jette B. Jespersen, formand for Ældre Sagen
14.35: Oplæg af Lisa Pihl, Viceborgmester
15.00: Kaffepause
15.45: Indslag ved Musikskolen
16.15: Foredrag af Steffen Jensen, Journalist
16.55: Afrunding

Sidst opdateret: 18. september 2019