Langeland Kommune

Velkomstmøde med nye borgere i Langeland Kommune

Onsdag den 20. juni 2018 kl. 17.30, Rådhussalen, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing

Dagsorden:

  1. Velkomst og indledning v/borgmester Tonni Hansen
  2. Langeland – ”Et godt sted at bo”
  3. Kommunes særlige rammevilkår og udfordringer
  4. Servicetilbud
  5. Borgerservice
  6. Kultur og fritid
  7. Landsbyklynge Langeland
  8. Dialog og sparring

Det er ønsket, at få nye borgere til at byde ind med deres begrundelse for at flytte til Langeland og deres tilgang til at andre kan motiveres til det samme.

Langeland Kommune vil gerne bruge den viden som kan hentes fra nye borgere til at være målrettet i arbejdet med at tiltrække erhverv, borgere og aktivitet til Langeland.

Langeland Kommune er vært ved lidt forplejning under mødet.

Af hensyn til det praktiske arrangement er tilmelding nødvendig senest onsdag den 13. juni 2018 til Helle Bendorf på e-mail hbe@langelandkommune.dk
 eller på tlf. 6351 6209.

Sidst opdateret: 08. juni 2018