Langeland Kommune

Sommerfuglelarve i Ørstedsparken skal styrke viden om naturen

Forskere melder om drastisk tilbagegang i insekterne i Europa, og ligesom mange andre kommuner deltager Langeland Kommune i projektet ”bi-venlig kommune”. I tråd med dette valgte Langeland Kommune at deltage i Naturvejlederforeningens ”Krible Krable” -konkurrence med et formidlingsprojekt i form af en sommerfuglelarve i Ørstedparken.

Langeland Kommune blev valgt som én ud af fem vinderkommuner.

Friluftsrådet og Langelands Elforsyning støtter også projektet, der er særligt målrettet formidling af bynær natur for aldersgruppen 0-8 år. Tanken er, at blandt andet børnefamilier, dagplejen og børnehaver skal have glæde af naturformidlingshuset og faciliteterne i området.

Rikke Fink, centerchef Teknik og Miljø, siger:

”Vi håber på, at rigtig mange børn får glæde og gavn af det kommende naturformidlingsprojekt i Ørstedsparken, der falder godt i tråd med tidens fokus på at bevare insekterne og udbrede viden om naturen.”

”Sommerfuglelarvens placering faldt naturligt på Ørstedparken som en hyldest til H.C. Ørsted, der var meget betaget af sommerfugle. Parken er bynær – hvilket var et krav i konkurrencen – og indgår desuden i kommunens store byfornyelsesprojekt om blandt andet at synliggøre stiforbindelser mellem by og havn. At projektet netop er tænkt ind i en større sammenhæng, er jeg overbevidst om har været medvirkende til, at Langeland Kommune var blandt de fem vinderkommuner.”

”Naturvejledere har fundet projektet spændende og vurderer ikke, at det være til skade for naturen og det dyreliv, der er i parken i dag, men derimod bidrage til større forståelse af naturen.”

”Ørstedparken er en offentlig park, hvis formål er forenelig med projektets indhold og udformning, hvorfor projektet i princippet kan gennemføres uden høring. Kommunen valgte dog at invitere de nærmeste naboer til en orientering og sender også projektet i partshøring hos udvalgte naboer. Herudover tager kommunen selvfølgelig kritikken af, at der burde have været en større inddragelse af såvel naboer som andre interessenter inden projektudformning og deltagelse i konkurrencen, til efterretning.”

Fakta om ”byggeprojektet”
Den organiske form på sommerfuglelarven udføres i et bundet system af tre-, fire- og femkantede plader af lysegrøn fiberbeton. Nogle plader erstattes af klare polycarbonat-plader, blandt andet ved ”øjnene”. Hele larven bliver ca. 10,5 meter lang og 2,25 meter høj over kroppen og hovedet ca. 3,4 meter højt.

Der vil i og omkring ”hovedet” være et element af legeredskab. En indvendig rampe fører op til hovedet, hvor man kan kikke ud af øjnene og tage rutsjebanen ud af munden. I terræn rundt om rutsjebanen udlægges faldsikring via gummimåtter. Udformning og opbygning er drøftet samarbejde med en legepladskonsulent.

Sommerfuglelarven placeres i det vestlige hjørne af Ørstedsparken på græsplænen indpasset mellem eksisterende beplantning og tæt ved den lille dam. Ved dammen bliver der etableret en lille platform samt områder med forskellige planter/biodiversitet. Desuden er planen at etablere et insekthotel samt elektroniske måleredskaber, hvor man på en sjov måde kan sammenligne sig med dyr på eksempelvis hurtighed og styrke.

Krible krable-kurser 
De fysiske tiltag bliver bakket op af tilbud om ”Krible-krable”-kurser for pædagoger. Kurserne afholdes af Naturvejlederforeningen med det formål, at give brugerne gode og lettilgængelige ideer til naturformidlingsaktiviteter både i forbindelse med faciliteterne i Ørstedsparken og i al almindelighed. Dermed danner projektet et godt fundament for den naturfagssatsning Langeland kommune arbejder på i disse år.

Læs mere
Læs mere på Naturvejlederforeningens hjemmeside (åbner i nyt vindue).  


Sidst opdateret: 07. maj 2018