Langeland Kommune

Naturformidlingsprojekt i Ørstedsparken politisk godkendt

Projektet skal styrke naturoplevelser i byen og får støtte af blandt andre Nordea fonden, Friluftsrådet og Langelands Elforsyning.

Trafik- Teknik- og Miljøudvalget har ved deres seneste møde besluttet, at naturformidlingshuset med form som en larve samt forskellige andre mindre naturformidlingsindsatser skal etableres i Ørstedsparken. 

Rikke Fink, chef for centret Vækst og bæredygtighed – by, land og kultur, siger:

”Vi håber på, at rigtig mange børn får glæde og gavn af det kommende naturformidlingsprojekt i Ørstedsparken, der falder godt i tråd med tidens fokus på at bevare insekterne og udbrede viden om naturen.”

Om projektet
Naturformidlingsprojektet er blevet udvalgt som én ud af i alt fem vinderprojekter på landsplan, som Naturvejlederforeningen støtter med 50.000 kroner for at styrke formidling af bynær natur. 

Naturvejlederforeningen har lagt vægt på, at projektet er nytænkende og vil inspirere børn og voksne til at opleve, udforske og undersøge den bynære natur. De fysiske tiltag bliver bakket op af tilbud om ”Krible-krable”-kurser for pædagoger. 

Aktiviteterne er primært for aldersgruppen 0-8 år. Tanken er, at børnefamilier, dagplejen, børnehaver og de mindste klasser i skolerne samt fritidsordninger skal have glæde af naturformidlingshuset og faciliteterne i området. 

Høring
Selvom projektet ifølge lovgivningen kunne gennemføres uden en høring, har Langeland Kommune valgt at orientere de nærmeste, berørte naboer til Ørstedsparken samt at gennemføre en partshøring. 

Fælles for de modtagne høringssvar svar gælder, at de:

  • bifalder kommunens initiativ om naturformidling for 0-8 årige
  • mener placeringen i Ørstedsparken er forkert og frygter nedslidning, larm m.m.
  • frygter at dyrelivet vil lide skade
  • foreslår en alternativ placering ved Vejlen. 

Placering og støtte
Placeringen af naturformidlingsprojektet faldt naturligt på Ørstedsparken; som en hyldest til H. C. Ørsted, og fordi parken er bynær – hvilket var et krav for at modtage støtte fra Naturvejlederforeningen. Desuden vil kommunens store byfornyelsesprojekt om blandt andet at synliggøre stiforbindelser mellem by og havn komme til at gå lige forbi, og projektet passer godt ind i kommunens deltagelse i ”bi-venlig kommune”.

Langeland Kommune har undervejs været i kontakt med naturvejledere, der vurderer, at projektet kan bidrage til en større forståelse af naturen og kan fint fungere side om side med naturen og dyrelivet i parken. 

At projektet er tænkt ind i en større sammenhæng har været medvirkende til, at Langeland Kommune var blandt de fem vinderkommuner, der blev udvalgt til at gennemføre projektet med støtte af blandt andre Nordea fonden, Friluftsrådet og Langelands Elforsyning.

Læs mere 
Læs mere om selve udformningen af naturformidlingshuset og aktiviteterne i området i en tidligere nyhed fra Langeland Kommune (åbner i nyt vindue). 

Læs mere på Naturvejlederforeningens hjemmeside (åbner i nyt vindue). 

Sidst opdateret: 28. juni 2018