Langeland Kommune

Reparation af Langelandsbroen: Sidste etape starter i dag

Det samlede arbejde varer fra april i år til slutningen af 2019.

Den nødvendige og meget grundige renovering af Langelandsbroen går nu ind i den sidste fase. For at mindske omfanget af de reparationsarbejder, som vil genere trafikken, vil arbejdet hovedsageligt foregå fra ophængte stilladser på undersiden af brodækket. En del af arbejdet gennemføres desuden inde i selve brokassen.

Arbejdet omfatter blandt andet katodisk beskyttelse af broens armering og reparation af broens beton. Det samlede arbejde varer fra april i år til slutningen af 2019.

Under hele arbejdet vil det sydgående gang- og cykelareal hen over broen blive inddraget til byggeplads. Cyklister og fodgængere vil derfor blive henvist til den modsatte side. Dette træder i kraft i dag, torsdag den 12. april, hvor entreprenøren går i gang med at oprette byggepladsen.

Arbejdet vil i første omgang foregå i den vestlige del af broen på Siøsund-siden og flyttes derefter i etaper hen over broen. Der vil i perioder under reparationsarbejdet være lysregulering på broen, som er styret på tid og samtidig programmerer efter trafikintensiteten.

Arbejdet forventes dog ikke at give større gener for trafikanter på broen, oplyser vejdirektoratet.

Yderligere oplysninger kontakt
Fagprojektleder Kirsten Riis, Vejdirektoratet, på telefon 72 44 75 38
Kommunikationskonsulent Andrew Crone-Langkjær, Vejdirektoratet, på telefon 72 44 36 21  

Sidst opdateret: 12. april 2018