Langeland Kommune

Langeland Kommune: 2017-regnskab viser overskud

Størstedelen af overskuddet går til afdrag på lån samt til anlægsprojekter.

Langeland Kommunes regnskab viser, at kommunen har et overskud på 41,4 millioner kroner på den ordinære drift. Resultat er større end forventet og skyldes blandt andet øgede særlige tilskud fra staten. Størstedelen af dette overskud går til afdrag på lån samt til anlægsprojekter.

Borgmester Tonni Hansen siger:

”Det er positivt, at vi samlet set overholder budgettet vedrørende kommunens drift og ender med et overskud. Jeg synes, det er flot, at den tidligere kommunalbestyrelse kunne styre så fint igennem et svært år for Langeland Kommune, som 2017."

”Regnskabet viser, at resultatet på de borgernære områder samlet set er meget tæt på det oprindelige budget, hvilket vil sige, at den service, som kommunalbestyrelsen har stillet i udsigt, også er leveret. Der er dog udsving på de forskellige udvalgs- og politikområder, som der skal arbejdes videre med i forhold til budget 2018.”

”Det er glædeligt, at der i de senere år har været en positiv befolkningsudvikling – og at 2017 var rekordår. Tiltrækning af både borgere og virksomheder er og bliver et centralt indsatsområde for Langeland Kommune, som kommunalbestyrelsen på mange forskellige fronter vil arbejde på at styrke.”

Langeland Kommune har en overordnet politisk målsætning om et overskud på den ordinære drift på 30 millioner kroner hvert år, så der i budgettet er plads til anlægsprojekter samt finansiering af afdrag på lån. I regnskab 2017 er den målsætning indfriet.

Aftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet
I 2016 indgik Langeland Kommune en såkaldt udviklingspartnerskabsaftale med Økonomi- og Indenrigsministeriet for perioden fra 2016 til 2018. Med aftalen får Langeland fortsat en økonomisk saltvandsindsprøjtning og nogle forbedrede budgetforudsætninger til og med 2018.

Langeland Kommune har brugt 10,3 millioner kroner mere, end kommunens serviceramme tillader. Hvis de danske kommuner som helhed overskrider kommunernes samlede serviceramme, der er fastsat af Økonomi- og Indenrigsministeriet, risikerer kommunen en sanktion.

Tilgodehavende
Nogle af de borgere og virksomheder, der betaler ejendomsskat, skylder Langeland Kommune penge. Det er lykkedes kommunen at nedbringe den gæld med 49,2 procent fra 2015 til 2017. Kommunen overtog opgaven fra Staten i 2015.

Langeland Kommune har indtil 30. april 2017 påtaget sig operatørrollen for Asylcenter Holmegård på vegne af Udlændingestyrelsen. Det endelige tilgodehavende fra Udlændingestyrelsen var ikke opgjort den 31. december 2017, men tilgodehavendet beløb sig til 21,8 mio. kr. ved regnskabsårets udgang.

Regnskabsåret løber fra 1.januar 2017 til 31. december 2017. Årsregnskabet afgives til revisionen inden 1. maj 2018.


Sidst opdateret: 11. april 2018