Langeland Kommune

Spodsbjerg-Tårs: Et skridt nærmere en hurtig overfart

Ny undersøgelse skitserer mulighederne for en fremskudt færgehavn ved Tårs, som kan forkorte rejsetiden mellem Spodsbjerg og Tårs.

Borgmester i Langeland Kommune, Tonni Hansen, siger:

”Det er en rigtig god rapport for Langeland, fordi en hurtigere overfart mellem Spodsbjerg og Tårs vil give en række forskellige fordele. Jeg håber, at Folketinget vil afsætte penge til at gennemføre projektet, så vi kan komme i gang. Det vil give god mening at koble projektet sammen med Femern Bælt-projektet i 2020.”

”Når vi står med denne rapport i hånden, er det i høj grad et resultat af et utrolig stærkt samarbejde mellem kommunerne Svendborg, Lolland, Guldborgsund og Langeland – samt en række andre vigtige aktører, der har bakket os op – hvor vi har gjort landspolitikerne opmærksomme på behovet og fordelene ved en hurtigere overfart.”

”En hurtigere overfart vil have mange fordele. Det vil åbne for arbejdsmarkedet på begge sider – altså både på Langeland og Lolland-siden, hvor de i øvrigt mangler arbejdskraft. Det vil øge uddannelsesmulighederne, fordi turen til Lolland vil blive det samme som til Odense. Endelig vil en hurtigere overfart kunne styrke turismen – jeg har fx snakket med flere borgmesterkollegaer om at udvikle et nyt koncept for cykelturisme.”

Der blev med Finansloven for 2018 afsat 1 million kroner til undersøgelse af en fremskudt færgehavn ved Tårs. Undersøgelsen, der er netop offentliggjort, har til formål at belyse en række muligheder og konsekvenser ved en fremskudt færgehavn, som kan forkorte rejsetiden mellem Spodsbjerg og Tårs.

Færgeruten Spodsbjerg – Tårs har i dag timedrift og en overfartstid på 45 minutter. Formålet med en fremskudt havn er at opnå halvtimesdrift. Det forudsætter ifølge rederiet Danske Færger (Langelandsfærgen), at sejltiden reduceres til 22 minutter og en vendetid på 8 minutter.

Tanken i rapporten er, at selve færgelejet ved Tårs placeres på en kunstig ø, der forbindes til fastlandet med en lavbro eller en kombination af dæmning og lavbro. Rapporten skitserer tre forslag. Der er forskellige usikkerheder i den nuværende undersøgelse, som vil skulle afklares nærmere i en eventuel videre undersøgelsesfase.

Det er nu op til Folketinget at beslutte, om etableringen af den fremskudte havn skal gennemføres – og i så fald, hvilken af de tre skitserede forslag, der skal realiseres.

I 2017 overførte ruten i gennemsnit 581 personbiler og 87 lastbiler i døgnet fordelt på 17 afgange i hver retning.

Læs hele rapporten (åbner i nyt vindue).  

Sidst opdateret: 06. december 2018