Langeland Kommune

Pyramiden flytter til april

Børn og personale fra Pyramiden flytter til afdelingen Vejlen per 1. april 2019.

Børn grafik

I forbindelse med Budget 2012 blev det politisk besluttet at samle de 3 daværende børnehaver i Rudkøbing i én børnehave, Midtlangeland Dagtilbud.

Midtlangeland Dagtilbud består i dag af 4 afdelinger med fælles ledelse og fælles bestyrelse.

De 4 afdelinger er:

  • Pyramiden (3-5 år)
  • Vejlen (3-5 år)
  • Simmerbølle (3-5 år)
  • Dagplejen i midt (0-2 år)

Der er i forbindelse med budget 2019 truffet beslutning om at flytte den ene afdeling, Pyramiden, fordi man politisk vurderer, at børnene fra Pyramiden kan være i Vejlen. Pyramiden flytter til Vejlen per 1. april 2019.

Vejlen består af 3 huse (Valmuen, Blåhatten og Solhatten) med en samlet kapacitet på 90 børn. Kapaciteten er fastast i samarbejde med BUPL.

På nuværende tidspunkt forventes det ikke, at antallet af børn i Vejlen overstiger 90 fremadrettet – med undtagelse af marts 2020.

Se i øvrigt prognosen, der er et øjebliksbillede per 7. november 2018 og inkluderer alle børn, der er indskrevet eller som står på venteliste (åbner i nyt vindue).

Personalet flytter med
Hele personalegruppen fra Pyramiden på 7 personer flytter med til Vejlen.

Flytningen vil blandet andet betyde, at det bliver muligt at optimere fordelingen af personaleressourcerne, så der er flest personaler til stede, når der er flest børn i børnehave midt på dagen, fordi man ikke længere skal bemande to afdelinger i åbningstidens ydertidspunkter.

Dialog
Da Pyramiden er en afdeling og ikke en selvstændig børnehave, er der ikke planlagt en høring i forbindelse med flytningen. Men Ledelsen i Midtlangeland Dagtilbud er i dialog med forældreråd og bestyrelse om at starte en proces, så de i fællesskab kan komme gennem forandringen bedst muligt.

Administrationen beklager
Den 18. september 2018 blev Budget 2019 indgået. I den forbindelse tog politikerne beslutningen om at flytte afdelingen Pyramiden. Beslutningen blev senere godkendt af økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Administrationen i Langeland Kommune beklager, at der senere – den 23. oktober 2018 – stilles et forslag i Lærings- social – og kulturudvalget om mulighederne for en integreret institution i Pyramiden, når beslutningen om flytningen af Pyramiden allerede var taget af politikerne, og når der er et politisk ønske om at undersøge mulighederne for at etablere en integreret institution i forbindelse med Ørstedskolen.
Sidst opdateret: 08. november 2018