Langeland Kommune

Kulturelt Samråd tager pulsen på Langelands kulturliv

Åbent møde den 15. november, hvor der er stadig er plads til oplæg - måske fra dig?

Hvordan står det til med kunsten og kulturen i kommunen? Det har Kulturelt Samråd Langeland inviteret kulturjournalist Iben Friis Jensen til at fortælle om på samrådets offentlige stormøde. Det sker torsdag den 15. november kl. 18.30-22 i det nye menighedshus på Torvet i Rudkøbing.

Formand for Kulturelt Samråd Langeland, Lise Munk, siger:

”Hvis der er nogen, der ved, hvad der foregår rundt omkring i foreningerne, i værkstederne og på scenerne, så er det Iben. Med nysgerrighed, humor og perspektiv har hun skrevet om Langelands rige kulturliv gennem næsten 40 år.”

”På stormødet vil der nok blive lukket op for posen med et par anekdoter om kunstnerkolonier, vilde kunstnere og deres frembringelser. Men oplægget vil også handle om noget af alt det, der foregår på øerne i dag og om det nye, kreative blod, der er tilført de senere år.”

Efter oplægget bliver talerstolen stillet til rådighed for kunstnere og kulturaktører, der kort fortæller om, hvad de har gang i, eventuelt efterlyser folk, der vil inddrages i aktiviteterne eller være med til at starte nye, kulturelle tiltag.

Åbent møde
Foreløbig har en lille håndfuld meldt sig til at tale om så forskellige emner som behovet for et mødested for nye kunstnere på øen, inspiration til igangsætning af egnsspil, formidling af Lohals- jollernes kulturhistorie og andre spændende tiltag.

Mødet er åbent for alle interesserede, og der er gratis adgang. Samrådet giver kaffe og en bid brød. Af hensyn til beværtningen vil samrådet gerne have, at man senest den 12. november tilmelder sig på kultur@langelandkommune.dk.

Plads til flere indlæg
Der er stadig et par pladser tilbage på talerlisten. Taletiden er max 8 minutter per indlæg. Betingelsen er, at indslagene skal have offentlig karakter. Kulturelt Samråd prioriterer aktualitet og projekter, der inddrager andre. Efter oplæggene gribes ideerne og interesserede "parres" ved en slags speeddating, hvor man kan høre mere om de forskellige projekter.

Man tilmelder sig talerstolen ved at sende en mail til kultur@langelandkommune.dk, hvor man kort beskriver hvem man er, og hvad man vil tale om. Samrådet forbeholder sig ret til at sammensætte talerrækken, så den får mest mulig relevans. Hvis der kommer mange henvendelser, vil talerne blive fordelt over de kommende stormøder.

Sidst opdateret: 06. november 2018