Langeland Kommune

Indstilling af kandidater til Handicapprisen 2018

Kender du en person, en gruppe af personer eller en forening der fortjener at modtage Langeland Kommunes Handicappris 2018?

Er der en person, en gruppe af personer eller en forening, som du synes har ydet en særlig indsats på handicapområdet i Langeland Kommune? Så kan du indstille den pågældende til Langeland Kommunes Handicappris 2018. 

Med prisen følger 5.000 kroner.

Det er muligt at indstille en person, personer eller forening, der opfylder en eller flere af nedenstående kriterier:
  • Har skabt øget opmærksomhed omkring arbejdet på handicapområdet.
  • Har øget engagement og virkelyst på området.
  • Har medvirket til at styrke livskvalitet og trivsel for en gruppe af borgere på Langeland.
  • Har skabt opmærksomhed omkring en overset udfordring i lokalsamfundet.
  • Har skabt nyskabende aktiviteter på handicapområdet.
  • Har fremmet samarbejdet inden for handicapområdet.
Indstilling af kandidater til Handicapprisen

Indstillingen skal være skriftlig og indeholde følgende:

  1. Navn på kandidat til prisen.
  2. Begrundelse for indstilling i en eller flere af ovennævnte kriterier.
  3. Navn og kontaktoplysninger på den, der indstiller kandidaten.
  4. Kontaktoplysninger på den indstillede kandidat.
Fristen for indstilling af kandidater til Handicapprisen er torsdag d. 15. november 2018. Indstillingen sendes til:
sundhedssekretariatet@langelandkommune.dk

Det er Handicaprådet i Langeland Kommune, der tager stilling til, hvem der skal modtage prisen i 2018. Prisen uddeles i forbindelse med Værkstedsgårdens ”Åbent hus” torsdag d. 6. december 2018.

Sidst opdateret: 05. november 2018