Langeland Kommune

Indstilling til Frivillighedens Pris

Frist for indstilling af kandidater er den 17. september kl. 12.00.

På det frivillige sociale område i Langeland Kommune uddeles Frivillighedens Pris.  Med prisen følger der en check på 5.000 kr. Prisen uddeles i år på Frivillig Fredag den 28. september 2018.

Det er muligt at indstille en person, personer eller forening som falder ind under Socialministeriets definition for frivillig socialt arbejde samt opfylder en eller flere af nedenstående kriterier:

  • Har skabt øget opmærksomhed omkring frivilligt socialt arbejde.
  • Har øget engagement og virkelyst på området.

  • Har medvirket til at styrke livskvalitet og trivsel for en gruppe af borgere på Langeland.

  • Har skabt opmærksomhed omkring en overset udfordring i lokalsamfundet.

  • Har skabt nyskabende aktiviteter på området for frivilligt socialt arbejde.

  • Har fremmet samarbejde inden for det frivillige sociale område.

Indstilling af kandidater til Frivillighedens Pris Indstillingen skal være skriftlig og forslaget skal indeholde følgende:

  1. Navn på kandidat til prisen.
  2. Begrundelse for indstilling i en eller flere af ovennævnte kriterier.

  3. Navn og kontaktoplysninger på den, der indstiller kandidaten.

  4. Kontaktoplysninger på den indstillede kandidat.

Fristen for indstilling af kandidater til årets pris er mandag den 17. september 2018 kl. 12.00.

Det er repræsentanter fra Sundhedsudvalget i Langeland Kommune samt bestyrelsen i Frivilligcenter Langeland, der tager stilling til hvem, der skal modtage prisen i 2018.

Indstillingen sendes til: Louise Dyrholm kontakt@frivilligcenterlangeland.dk

Sidst opdateret: 13. september 2018