Langeland Kommune

Ny undersøgelse sætter fokus på kultur og udvikling i Rudkøbing

Undersøgelsen giver konkrete anbefalinger til byudvikling i Rudkøbing, fx at museet i Østergade og museumshaven bliver et kulturelt kraftcenter.

 

 

Rudkøbing er en købstad med en karaktergivende kulturarv, et alsidigt og aktivt detailhandelsliv, nærhed mellem by og åbent land og et aktivt lokalt foreningsliv og kunstnermiljø. Men byen er også udfordret af manglende forbindelser mellem by og havn, tomme butikker i bymidten og private udlejningsejendomme, der trænger til istandsættelse.

Langeland kommune har derfor igangsat en større byfornyelsesproces i Rudkøbing. Læs mere om byfornyelsesprojektet på kommunens hjemmeside (åbner i nyt link). 

Langeland Kommune har desuden ansøgt om at blive en del af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant” og har i første omgang fået gennemført en forundersøgelse, der skal fungere som beslutningsgrundlag i den eventuelt videre projektudvikling. Det er Hauxner, der har gennemført forundersøgelsen for Realdania og Langeland Kommune.

Vicekommunaldirektør Jani Hansen siger:

”Vi har haft et godt samarbejde med Realdania og Hauxner, og jeg synes, at der er kommet nogle meget konkrete og visionære anbefalinger ud af forundersøgelsen, som bliver spændende at tænke sammen med vores helhedsplan for Rudkøbing by."

Anbefalinger
Forundersøgelsen beskriver blandt andet mulighederne for et kulturelt kraftcenter i Rudkøbing. Rapporten kommer med flere konkrete forslag, der skal løfte bymidten og opgradere byens tre vigtigste gårdrum:

  • ”Vi anbefaler at skabe mere liv i bymidten ved at gøre museet i Østergade og museumshaven til et kulturelt og byhistorisk kraftcenter. Vi foreslår, at der etableres en ny indgang til museet, som giver en langt bedre og mere synlig forbindelse mellem hovedgadens byliv og museet. Det giver samtidig mulighed for at etablere en ny museumspassage med offentlig adgang gennem museumshaven fra Østergade til Grønnegården.”
  • ”Samtidig foreslår vi, at den funktionstømte lo-bygning istandsættes, så den kan bruges til nye aktiviteter og skabe gode rammer for nyt liv i museumshaven.”
  • ”Endelig foreslår vi, at kommunens stiprojekt fokuseres på én sti fra havnen til bymidten, og at den føres gennem den nye museumspassage. Denne stiforbindelse foreslår vi at supplere med et mere generelt way-finding projekt, der guider besøgende mellem bymidten og havnen – på opdagelse i byens oplevelsesrige sidegader og passager.”

Foreningen Realdania og Langeland Kommune skal nu vurdere rapportens indhold og sammen arbejde videre med en mulig realisering af de konkrete indsatser. Planen er blevet til som en del af Realdanias kampagne ’Hovedbyer på forkant’.

Læs rapporten "Hovedbyer på forkant. Kulturelt kraftcenter i Rudkøbing" (åbner i nyt vindue).

Sidst opdateret: 05. december 2018