Langeland Kommune

21-bygningen sælges til Boligselskabet Langeland

Formålet med nye boliger er blandt andet at øge tilflytningen og at skabe liv i det område af Rudkøbing, hvor bygningen ligger.

Sådan forventes det, at 21-bygningen kommer til at se ud, når den bliver taget i brug som boliger. Illustration: CW Arkitekterne.

Langeland Kommune har besluttet at sælge den såkaldte 21-bygning, som tidligere var hovedbygningen i Rudkøbing Skole, til Boligselskabet Langeland. Planen er, at der skabes 22 nye seniorboliger i den smukke bygning. Derudover bliver der et fælleshus i den tidligere pedelbolig.

For Kommunalbestyrelsen er det vigtigt, at der ved salget skabes nye boliger til gavn for bosætningen på Langeland. Kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at ombygningen til boliger sker med respekt for den eksisterende arkitektur. Ombygningen vil hovedsageligt foregå indvendigt. Dog vil der blive påført nogle altaner.

Udover at skabe nye boliger og styrke bosætningen på Langeland har det også en betydning for kommunalbestyrelsen, at kommunen fremadrettet ikke skal afsætte penge til drift og vedligeholdelse af den store bygningsmasse, som 21-bygningen og pedelboligen udgør.

Borgmester Tonni Hansen siger:

”Vi oplever en vækst i tilflytningen nu, og der er en stor efterspørgsel efter boliger med en placering tæt ved vandet, så jeg håber, at de 22 nye lejligheder vil være med til at tiltrække endnu flere tilflyttere. Samtidig håber vi på, at nye familier vil flytte ind i de boliger, der vil komme til salg i denne forbindelse.”

Seniorboligerne vil være med til at skabe øget liv i den del af Rudkøbing By, hvor bygningen ligger. Samtidig vil de bidrage til at give øget omsætning i vores lokalområde og dermed øgede skatteindtægter.”

Seniorboligerne skal danne ramme om et sted, hvor det er trygt at blive ældre. Hensigten med boligerne er blandt andet at fremme livskvaliteten, afhjælpe ensomhed og understøtte, at ældre kan blive boende i egen bolig så lang tid som muligt.

Fakta
21-bygningen

  • Det samlede boligareal vil komme til at udgøre 2.297 m2.
  • Boligerne forventes at være i størrelsen 79 – 115 m2.

Seniorboliger i Rudkøbing

Boligselskabet Langeland har i dag to seniorbofællesskaber i Rudkøbing:

  • Bellevue som er ved at blive opført med 33 seniorboliger
  • Løve’s Pakhus med 30 boliger.

Begge seniorbofællesskaber har lange ventelister.

Økonomi
Ved etablering af alment boligbyggeri er der en kommunal medfinansiering, som kaldes kommunal grundkapital. Denne er fastsat til 10 procent i 2018. Handlen får derfor regnskabsteknisk den betydning, at salget indtægtsføres i kommunens regnskab, at kommunen efterfølgende indbetaler 10 procent af anskaffelsessummen til Landsbyggefonden, og at denne post indgår som et langfristet tilgodehavende i regnskabet.

Dette er årsagen til, at handlen her og nu munder ud i en bevilling på ca. 2,3 millioner kroner.

Sidst opdateret: 06. december 2018