Langeland Kommune

Nye 2 minus 1-veje skal øge sikkerheden

I løbet af de næste uger ændres to veje på Langeland for at gøre det mere sikkert for cyklister at færdes på vejene. Se videoen om 2 minus 1 veje.

For at forbedre forholdene for de lette trafikanter på veje med en forholdsvis beskeden trafikmængde, etableres der en såkaldt 2 minus 1-løsning på to veje i denne uge:

  • På Houvej fra Lohalsvej til syd for krydset Østerhuse/Houvej etableres 2 minus 1-vej for at gøre det mere sikkert for cyklister. Her bliver den lokale hastighedsbegrænsning desuden sat ned fra 80 til 50 km/t.
  • Møllevænget og del af Lismosevej til Pellemarken etableres som 2 minus 1-vej for at gøre det mere sikkert for cyklister at komme fra cykelstien mod Simmerbølle/Rudkøbing til stisystemet i Tullebølle.

Der er desuden planer om at Vindeltorpvej og Eskebjergvej også skal blive til 2 minus 1-vej på sigt, men her skal der udføres en vejudvidelse først i lighed med den, som er udført på Houvej.

Større sikkerhed
Andre kommuner har afprøvet løsninger med 2 minus 1-veje i åbent land og har opnået gode erfaringer, blandt andet et øget antal cyklister, lavere hastighedsniveau samt forbedring af cyklisternes oplevede tryghed på strækningen.

Hvad er en 2 minus 1-vej? 
Se videoen om, hvordan du som billist skal køre på en 2 minus 1-vej (åbner i nyt vindue). 

2 minus 1-vejen kommer til at bestå af ét kørespor, der skal afvikle trafik i begge retninger. Køresporet bliver afgrænset med brede kantlinjer i begge sider, hvor de lette trafikanter kan færdes på kantbanerne. Kantbanerne skal desuden benyttes, når modkørende bilister skal passere hinanden.

Kantbanerne skal altså benyttes dels af cyklister og dels som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. 2 minus 1-vejen bevirker derfor, at trafikanterne fremover skal ændre færdselsmønster i forhold til kørsel på den tidligere 2-sporede vej.

Når bilisterne møder modkørende samtidig med, at der færdes lette trafikanter, skal bilisterne køre ind bag de lette trafikanter.

Sidst opdateret: 10. oktober 2018