Langeland Kommune

Forslag om ny småbørnsgruppe i Børnehuset Rævehøj

Udvidet tilbud for de mindste.

Børn grafik

Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget anbefaler, at der skal etableres en småbørnsgruppe med 12 børn i alderen 0-2 år og en legestue for dagplejere under Børnehuset Rævehøj i Humble. Forslaget skal nu i høring, og Kommunalbestyrelsen tager den endelige beslutning i august.

Formand for Langeland Kommunes uddannelses-, social- og kulturudvalg, Jan Ole Jakobsen, siger:

”Vi er glade for, at der nu arbejdes på at etablere en småbørnsordning på Sydlangeland. Det vil sikre, at dagtilbuddene for de allermindste i Langeland Kommune bliver styrket samlet set. De små får mulighed for en glidende overgang til børnehaven, og der vil være fagligt kompetente pædagoger til udsatte børn.”

”Der er ikke tale om en spareøvelse. Det handler om at give forældrene mulighed for at vælge et alternativt pasningstilbud, hvor der er mere institutionslignende forhold, en mere fleksibel åbningstid og en større forudsigelighed for det enkelte barn, som ikke skal i gæstepleje ved de voksnes sygdom eller ved kurser. Forældrene vil stadig kunne vælge dagpleje, hvis de foretrækker det.”

”For et par år tilbage oprettede vi en lignende ordning på Nordlangeland. I forbindelse med etableringen var der utilfredshed blandt dagplejere og forældre, men forældrene tog hurtigt tilbuddet til sig, så det i dag fungerer rigtig godt. Småbørnsgruppen i nord har tiltrukket et stigende antal børn i en periode med generelt faldende børneantal. Dengang lærte vi af processen, at vi i god tid skal kunne vise forældrene, hvordan den nye ordning kommer til at se ud.”

Småbørnsgruppen kommer også til at fungere som gæstedagpleje for dagplejerne på Sydlangeland. Der etableres samtidig en legestuegruppe for dagplejen i forlængelse af småbørnsgruppen, så børnene i dagplejen får mulighed for at lære småbørnsordningen at kende.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at etablere småbørnsordningen, vil Langeland Kommune arbejde på, at småbørnsgruppen og gæstedagplejen kan starte den 1. oktober 2017.

Dagplejen på Sydlangeland består i dag af syv dagplejere fra Bagenkop til Lindelse. Der vil i fremtiden være behov for et færre antal dagplejere, fordi børnetallet generelt falder på Langeland.

Fakta

  • Småbørnsgruppen vil have åbent 53 timer om ugen
  • Småbørnsgruppen til som udgangspunkt være udgiftsneutral for Langeland Kommune.
  • Forældrebetalingen vil stort set være den samme i forhold til en dagplejeplads.
  • Småbørnsgruppen organiseres i Børnehuset Rævehøj, der indgår i samdrift med Humble Skole. Det betyder blandt andet, at skole, børnehave og småbørnsgruppen får samme bestyrelse.

For yderligere information, kontakt: 
Formand for uddannelses-, social- og kulturudvalget Jan Ole Jakobsen på telefon 6250 1454 / 4045 6454.

Sidst opdateret: 17. maj 2017