Langeland Kommune

Pressemeddelelse - Landsbyklynge Langeland

Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden har valgt at optage Langeland i projekt Landsbyklynger. Projektet løber frem til udgangen af 2018, og Kommunen har bidraget med 75.000 kr. i medfinansiering i projektperioden.

Projektet Landsbyklynger bygger på de frivillige og ildsjælene. Det er borgerne, der driver projektet og i samarbejde med en proceskonsulent og kommunen finder nye veje til udvikling af lokalsamfundet.

Grundideen bag projektet er, at vise andre veje til, hvordan samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet, Langeland – et godt sted at bo. I projektet er de overordnede emner for udvikling af Landsbyklynge Langeland på tværs af geografi.:

  • Digitalisering
  • Særligt udsatte / Inddragelse af de inaktive
  • Det gode liv på Langeland
  • De ældste og de yngste borgere
  • Kyst, havn og vand
  • Lokale fødevarer og grøn vækst

”Der er utroligt mange frivillige og ildsjæle her i kommunen. Ideen til at være med i projektet kommer fra nogle af dem. Sammen med administrationen har en gruppe frivillige lavet en ansøgning, der nu er imødekommet. Jeg glæder mig meget til at se, om projektet kan finde og åbne nye veje for nytænkning og udvikling til glæde og gavn for os alle.” siger Borgmester Bjarne Nielsen.

Mere information om landsbyklynger kan findes via nedenstående link:

Mere information om Landsbyklynge Langeland kan fås ved henvendelse til Direktør Jani Hansen telefon.: 6351 6173, mobil: 4013 5671 eller mail: jani@langelandkommune.dk

 

 

Sidst opdateret: 07. april 2017