Langeland Kommune

Fakta om principansøgning

Østergade 46 og 48 i Rudkøbing.

De seneste uger har det været fremme i medierne, at SuperBrugsen ønsker nedrivning og etablering af et torv og parkerings-areal på Østergade 46 og 48 i Rudkøbing. I den forbindelse har SuperBrugsen sendt en principansøgning til kommunen forud for en egentlig sagsbehandling. 

Nedenfor er forløbet beskrevet 

20. marts 2017
Borgmester, politikkere i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø samt kommunens tekniske chef er inviteret til møde i SuperBrugsen, hvor projektforslaget om nedrivning og pladsdannelse på Østergade 46 og 48 blev præsenteret.

Mødet med SuperBrugsen blev af praktiske hensyn afholdt umiddelbart inden udvalgets ordinære møde på Rådhuset.

7. april 2017
SuperBrugsen afleverer en principansøgning om tilladelse til nedrivning af ejendommene Østergade 46 og 48 samt efterfølgende etablering af torv og parkeringsplads.

En principansøgning fungerer som en slags forhåndsgodkendelse og er ikke en del af den egentlige sagsbehandling.

Som led i kommunens erhvervs-venlige tilgang er administrationen generelt positiv over for nye tiltag, der eventuelt vil kunne gavne Langeland.

Administrationen gør dog i dagsordenspunktet til den politiske behandling i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø opmærksom på, at det ansøgte kræver flere tilladelser/høringer. Østergade 48 har en bevaringsværdi på 3, hvilket indebærer at en ansøgning om nedrivning skal i høring hos bevaringsforeningen og museet, samt kræver en politisk dispensation fra lokalplanen inden en eventuel tilladelse.

Med baggrund i dette er direktionens indstilling til den politiske behandling:
  • At udvalget giver en positiv tilkendegivelse af projektet
  • At administration indleder en dialog med ejendommenes ejere med henblik på nødvendige ansøgninger/tilladelser.

20. april 2017

Principansøgningen er på dagsordenen til Bymiljøudvalget.
Bymiljøudvalget er et rådgivende udvalg, hvor relevante sager foreligges inden den politiske behandling i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø.

Beslutning i Bymiljøudvalget:
Flertallet kan ikke tilslutte sig indstillingen. Der ønskes en ny sagsfremstilling, hvor man gerne går i dialog. Der henvises til Bevaringsforeningens bilag.

24. april 2017
Principansøgningen er på dagsordenen til udvalget for Trafik, Teknik og Miljø. Beslutning i udvalget for Trafik, Teknik og Miljø:

Knud Gether afventer en eventuel høring.

Leif Nørgaard er positiv over for principansøgningen og afventer høringen i forbindelse med behandlingen af nedrivningsansøgningen.

Tommy Bredal Storgaard, René Larsen og Kim Welcher tilslutter sig Bymiljøudvalgets anbefaling. 

Status
Da SuperBrugsen indtil videre kun har afleveret en principansøgning, afventer administrationen nu en konkret ansøgning fra SuperBrugsen om tilladelse til nedrivning af de to ejendomme. 

Sidst opdateret: 08. maj 2017