Langeland Kommune

Den Fynske Kulturpris 2017 – indstillinger af kandidater

Det er nu muligt at indstille kandidater til Kulturregion Fyns fynske kulturpris 2017

Indstillinger skal indeholde oplysninger som nævnt i skemaet.

Følgende kan indstilles:

  • En kulturbegivenhed, der har fundet sted i perioden 1. maj 2016 til og med 1. maj 2017.
  • Et værk, der er blevet udgivet/vist i perioden 1. maj 2016 til og med 1. maj 2017.

De kulturbegivenheder der kan indstilles efter punkt 1 skal enten have fokus på kulturarvsformidling eller på de kunstneriske genrer; billedkunst, litteratur, film, musik eller scenekunst.

En begivenhed med fokus på kulturarv kan f.eks. være en udstilling om en kulturhistorisk periode eller en begivenhed, der iscenesætter en historisk periode.

En begivenhed med fokus på de kunstneriske genrer kan f.eks. være en festival, en teater/danseforestilling, en kunstudstilling, en happening, en koncert eller en performance.

Med et værk menes et skønlitterært værk, et billedkunstværk, en film eller en musikudgivelse.

Kriterierne for de indstillede kandidater, er, at de skal have betaget publikum, appelleret til et bredt publikum, haft en høj kunstnerisk kvalitet og/eller høj konceptuel kvalitet (f.eks. en unik idé, proces m.m.), bibragt noget unikt inden for genren/kategorien, og været med til at styrke den fynske kultur.

Der kan IKKE indstilles sports- eller fritidsaktiviteter/begivenheder, arkitektoniske værker/design, personer eller kulturinstitutioner/kulturforeninger.

Vær især opmærksom på at man ikke kan indstille en person eller en forening/institution, men at det skal være et program, en udstilling eller værk/begivenhed som kan indstilles. Indstillingsskemaet skal derfor indeholde oplysninger om hvorfor udstillingen, programmet, begivenheden, værket etc er unikt og af høj kvalitet, og ikke oplysninger om hvorfor personen/institutionen/foreningen er unik og gør det godt.

Deadline for at indsende indstillingerne er d. 2. maj 2017 til: kultur.fritid@langelandkommune.dk

Herefter vil Uddannelses-, Social- og Kulturudvalget tage stilling til de indsendte forslag og udvælge Langeland Kommunes 2 kandidater, der bliver fremsendt til Kulturregion Fyn. Herefter udvælger kulturregionens fagjury 5 kandidater som nominerede til prisen blandt alle de fynske kommuners kandidater. Og kulturregionens politiske styregruppe vælger så til sidst den endelige vinder ud af de 5 nominerede.

Selve prisoverrækkelsen finder sted d. 13. november i Helios i Faaborg.

 

Sidst opdateret: 07. april 2017

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17