Langeland Kommune

Nyt biogasanlæg undervejs på Langeland

Hør mere på informationsmøde den 14. marts på Skudehavnen.

Illustration af et biogasanlæg 

Det handler om at omstille energiproduktionen til klimavenlig, bæredygtig vedvarende energi, når der i disse år skyder biogasanlæg frem rundt om i Danmark. Biogasanlæg kan blandt andet omdanne husdyrgødning og organisk affald til el og fjernvarme. Desuden får landmændene en mere miljøvenlig gylle retur, fordi biogasanlægget afgasser gyllen og dermed reducerer drivhusgasudledningen. Som en sidegevinst mindskes lugtgenerne ved gyllen betydeligt.

En arbejdsgruppe har sammen med en række interessenter arbejdet på at starte et nyt, moderne biogasanlæg op. Det langelandske anlæg vil adskille sig fra øvrige biogasanlæg ved blandt andet at bruge tang, som skal renses op fra de langelandske strande til gavn for turismen og miljøet. Desuden er planen, at gyllen skal transporteres i rørledninger fra opsamlingssteder til biogasanlægget, så trafikgener mindeskes i forbindelse med transport af gyllen.

Arbejdsgruppen består af Benny Lai Pedersen (driftschef, Langeland Forsyning), Jørgen Ahlman Jensen (økonomichef, Langeland Forsyning), Brian Dalsgaard (medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Langeland Forsyning), Ulrik Bremholm (ejer og direktør Rubenlund Agro) og Lars Birk Rasmussen (direktør, Langeland Forsyning).

Det ligger arbejdsgruppen på sinde, at projektet skal forankres bredt på hele Langeland. Både landbrug og private borgere skal have mulighed for at blive medejere af anlægget. Målet er, at det kommer til at gavne alle på Langeland – ikke blot nogle få privilegerede.

Arbejdsgruppen er i dialog med det lokale landbrug, som støtter op om biogasanlægget. Til dato har 24 erhvervsdrivene og øvrige interessenter stiftet en leverandørforening, der sammen med en lokal investorgruppe har lagt over 350.000 kroner, som skal bidrage til at finansiere det videre analysearbejde af det nye anlæg.

Overordnet estimerer arbejdsgruppen med et anlægsbudget på 150 millioner kroner og forventer, at anlægget starter produktion i 2020.

Alt sammen kan man høre mere om på et informationsmøde, som Langeland Forsyning holder tirsdag den 14. marts kl. 19 på Hotel Rudkøbing Skudehavn. Arrangementet er åbent for alle.

Tilmeld gerne på biogas@langeland-forsyning.dk

Læs mere om biogas på www.biogasbranchen.dk (nyt vindue) Sidst opdateret: 13. marts 2017