Langeland Kommune

Eske Willerslev modtager HC Ørsted Prisen 2016

Den internationalt kendte DNA-forsker vil få prisen overrakt i Ørstedspavillionen den 17. august

Mikal Schlosser
Eske Willerslev (Foto: Mikal Schlosser)

Nu er spændingen udløst, om hvem der skal modtage HC Ørsted Prisen i år. Det bliver den 45-årige
DNA-forsker Eske Willerslev. Den 17.august vil han modtage prisen, som ledsages af 10.000 kroner og et kunstværk med titlen ”Sommerfugl”, udført af den langelandske kunstner Sabine Majus. Det sker i Ørstedspavillionen i Rudkøbing ved et arrangement, hvor Eske Willerslev, professor og dr. scient. ved Københavns Universitet og leder af Center for Geogenetik, vil holde en festforelæsning.

HC Ørsted Prisen, der uddeles årligt, blev indstiftet i 2013 af HC Ørstedselskabet og Langeland Kommune, og den tildeles som påskønnelse for at have bidraget til at fremme HC Ørsteds opfattelse af naturvidenskab og ånd som to sider af samme sag. Ved udvælgelsen lægges der stor vægt på, at prismodtageren gennem æstetiske oplevelser har medvirket til at gøre naturvidenskaben tilgængelig for den brede offentlighed.

I sin begrundelse for at tildele Eske Willerslev HC Ørsted Prisen 2016 skriver priskomiteen:
”Prisen gives til Eske Willerslev for hans internationalt anerkendte DNA forskning, der på mange måder har været med til at omskrive historien. F. eks, at der boede mennesker i USA for 14.000 år siden, og at de austra-lske aboriginere var meget tidlige udvandrere fra Afrika/Mellemøsten. På den måde er verden anderledes, end vi troede, inden Eske Willerslevs forskningsresultater blev fremlagt. I øvrigt som verden blev helt ander-ledes efter HC Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Eske Willerslev er enestående, fordi han har forenet sin DNA forskning med grænseoverskridende feltarbejder i både Sibirien og blandt indianere i USA.

Prisen gives endvidere for Eske Willerslevs arbejde med at formidle sin forskning til omverdenen. I øvrigt endnu et lighedspunkt med HC Ørsted, der gjorde meget ud af at få videnskabelige resultater formidlet til offentligheden.

Endelig gives prisen for Eske Willerslevs optagethed af grænsefladerne mellem videnskaben og det åndelige. Videnskaben kan forklare en del af virkeligheden, som også består af kræfter og energier, vi endnu ikke forstår, og som er genstand for tro og overtro. I den sammenhæng er ligheden med Ørsteds optagethed af ånden i naturen jo slående.”

Prismodtageren er udpeget af en priskomité bestående af:
Professor Claus Michelsen, Syddansk Universitet (formand for priskomiteen)
Fhv. minister Charlotte Sahl-Madsen
Direktør Kim Hansen, Langelands Elforsyning
Borgmester Bjarne Nielsen, Langeland Kommune
Professor Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet
Formand for HC Ørstedselskabet, Troels Krøyer. 

 

Sidst opdateret: 15. juni 2016