Langeland Kommune

Overførsel til et andet afstemningssted på afstemningsdagen

En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Skemaet ”Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted på valgdagen den 21. november 2017” kan fås ved henvendelse i Borgerservice eller via nedenstående link:

Ansøgningsskemaet kan indgives fra den 24. oktober 2017, og skal være Borgerservice i hænde senest den 13. november 2017, kl. 12.00.

Sidst opdateret: 12. oktober 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17