Langeland Kommune

Information om valget

Tirsdag den 21. november 2017 holdes der valg af 15 medlemmer til Kommunal-bestyrelsen i Langeland Kommune.

Valg17

Valgperioden er fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2021. Afstemningsstederne har åbent fra kl. 8.00 til kl. 20.00. På Strynø har valgstedet åbent fra kl. 9.00-20.00.

Hvordan stemmer jeg?

Ved kommunal- og regionsrådsvalget har du mulighed for at stemme på et parti eller på én af de opstillede kandidater. Du må kun sætte ét kryds. Du kan også stemme blankt ved at lade være med at afkrydse stemmesedlen.

Når du afleverer dit valgkort ved valgbordet på afstemnings-stedet, bliver du bedt om at oplyse din fødselsdato. Herefter får du udleveret din stemmeseddel. Du henvises til et stemmerum for at sikre anonymitet.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort, eller hvis du har mistet det, kan du godt stemme alligevel – bare du er på valglisten. Hvis du er i tvivl, om du er på valglisten, kan du kontakte borgerservice i kommunen. Husk legitimation, hvis du ikke har dit valgkort med.

Du kan få ombyttet din stemmesteddel, hvis du kommer til at sætte krydset forkert. Kontakt valgpersonalet for hjælp.

Brevstemme

Som vælger i Danmark kan du brevstemme til kommunal- og regionsrådet 2017 i enhver kommune i landet. Du kan brevstemme fra 10. oktober til og med fredag den 17. november 2017 kl. 16.00.

Generelt gælder, at du ved kommunal- og regionsrådsvalg kan brevstemme seks uger før valgdagen i en hvilken som helst kommune i Danmark og at den sidste dag, du kan brevstemme, er fredagen før valgdagen.

Du brevstemmer ved at møde op i kommunens Borgerservice på Fredensvej 1 i Rudkøbing. Du skal medbringe gyldig legitimation i form af pas, kørekort, sundhedskort eller lignende, når du møder op for at brevstemme.

Hvis du fortryder din brevstemme, kan du brevstemme igen. Den sidste stemme er gældende. Har du brevstemt kan du dog ikke stemme på valgdagen.

I Langeland Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, hvor der vil være fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget. Udover den normale åbningstid har Borgerservice udvidet åbningstiden for brevstemmeafgivning på følgende dage:

  • Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00-12.00
  • Lørdag den 11. november 2017 kl. 10.00-12.00
  • Torsdag den 16. november 2017 kl. 10.00-20.00
  • Fredag den 17. november 2017 kl. 09.00-16.00

Læs mere om at brevstemme på borger.dk via nedenstående link: www.Borger.dk/valg 2017

Valgkort og valgsteder

Du modtager dit valgkort omkring fem dage før valget. På valgkortet står der dit navn og adresse. Der står også dit nummer på valglisten samt hvilket afstemningssted, du hører til og skal bruge.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest 5 dage før valget og er i tvivl, om du har ret til at stemme, skal du kontakte kommunens borgerservice.

Hvis du har skiftet adresse før valget og er i tvivl om, hvor du skal stemme, kan du henvende dig til borgerservice og få det oplyst.

Her kan du stemme den 21. november 2017.

Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted du skal stemme fra. Det er din bopæl der afgør, hvilket valgsted du tilhører.

Alle stederne er let tilgængelige og har lup-lampe samt sorte filtpinde til at skrive med.. Bemærk, at det kun er valgstedet i Rudkøbing, der har hæve- sænkebord.

Valgsted

Adresse

Bagenkop

Bagenkophallen, Stationsvej 6A, Bagenkop, 5935 Bagenkop

Humble

Humble Kro, Ristingevej 2, Humble, 5932 Humble

Lindelse

Lindelse Sognegård,Illebøllevej 3, Lindelse, 5900 Rudkøbing

Rudkøbing

Værkstedsgården, Kastanievej 28, Rudkøbing, 5900 Rudkøbing
Bemærk: det eneste valgsted med hæve-sænkebord det eneste valgsted med hæve-sænkebord

Strynø

Strynø Skole og Kulturhus, Nørrevej 1, Strynø, 5900 Rudkøbing

Tullebølle

Borgernes Hus, Skolevej 16,Tullebølle, 5953 Tranekær

Lejbølle

Lejbølle Aktivitetscenter (Solhjem), Lejbøllevej 26, Lejbølle 5953 Tranekær

Hou

Banjen, Lohals Havn 5A, Lohals, 5953 Tranekær

Afstemning udenfor valglokalet

Du kan bede om hjælp på afstemningsstedet, hvis du ikke selv kan sætte dit kryds. Hvis du ikke kan komme ind på afstemningsstedet, kan du bede om hjælp at afgive din stemme uden for lokalet eller uden for bygningen, fx i din bil. Når du er ankommet til afstemningsstedet, skal du bede en person kontakte valgpersonalet, der så vil komme ud til dig.

Ansøgning om andet valgsted

Hvis du vil ansøge om at stemme på en andet afstemningssted på valgdagen, skal du udfylde et særligt ansøgningsskema. Ansøgningen skal være begrundet i et handicap eller nedsat førlighed.

Ønsker du at benytte et hæve-/sænkebord, eksempelvis for kørestolsbrugere, skal du søge om at stemme på Værkstedsgården i Rudkøbing. Ansøgningsskema om at stemme på et andet valgsted kan du få ved at henvende dig til borgerservice.

Partier og kandidater

Fra den 10. oktober 2017 vil det være kendt, hvilke partier og kandidater, der opstiller til kommunal- og regionsrådsvalget samt hvilke liste – og valgforbund, der er indgået. Der vil komme til at ligge information om det på denne side.

Hvem kan stemme?

Alle, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Langeland Kommune og som herudover enten:

1. har dansk indfødsret

2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

3. er statsborger i Island eller Norge eller

4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen

kan stemme til kommunalvalget 2017.

Derudover har enhver ret til at stemme, hvis:

  • personen på valgdagen er fyldt 18 år
  • personen er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union og er registreret i Udenrigsministeriets protokol.

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg.

Hvis du ikke har modtaget et valgkort senest 5 dage før valget, og er i tvivl om, om du har ret til at stemme, skal du kontakte kommunens Borgerservice.

Hvis du er boligløs og ikke ved, hvor du skal stemme, kan du henvende dig til Borgerservice.

Hvem må ikke stemme?

Med virkning fra den 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer:

  • Udlændinge på tålt ophold
  • Udvisningsdømte udlændinge
  • Administrativt udviste udlændinge
  • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Bekendtgørelse af valget

Kandidatlister

 

Sidst opdateret: 12. oktober 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17