Langeland Kommune

Brevstemmeafgivning

Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november 2017

Alle vælgere kan brevstemme i enhver kommune i Danmark inden for den normale åbningstid fra tirsdag den 10. oktober 2017 til fredag den 17. november 2017.

Der skal forevises fornøden legitimation f.eks. kørekort, pas eller lignende.

I Langeland Kommune kan der brevstemmes i Borgerservice på Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, hvor der vil være fortegnelser over de partier og kandidater, der er opstillet til valget.

Udover den normale åbningstid har Borgerservice i Langeland Kommune udvidet åbningstiden for brevstemmeafgivning på følgende dage:

  • Lørdag den 4. november 2017 kl. 10.00-12.00
  • Lørdag den 11. november 2017 kl. 10.00-12.00
  • Torsdag den 16. november 2017 kl. 10.00-20.00
  • Fredag den 17. november 2017 kl. 09.00-16.00

Brevstemmeafgivning i hjemmet.

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet kan brevstemme i hjemmet, såfremt der indgives ansøgning herom.

Ansøgningsskemaet ”Anmodning om adgang til at afgive stemme i hjemmet” samt yderligere oplysninger kan fås enten af den person, der yder den personlige og praktiske hjælp m.v. eller ved henvendelse til Borgerservice.

Du kan hente blanketten via nedenstående link:

Du kan også benytte selvbetjeningsløsningen herunder:

Ansøgningsskemaet kan indgives fra den 24. oktober 2017, og skal være Borgerservice i hænde senest den 9. november 2017, kl. 18.00.

Vælgere der opholder sig på plejecentre kan brevstemme uden forudgående ansøgning.

Sidst opdateret: 12. oktober 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Direktionssekretariatet
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Tlf.: 6351 6000

Telefonbetjening

gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17