Langeland Kommune

Trivselsundersøgelse 2011

Langeland Kommune har i foråret 2011 gennemført en kombineret trivselsmåling og arbejdspladsvurdering

Formålet med undersøgelsen er at få et billede af, hvordan medarbejdere og ledere oplever trivslen og arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Dette er vigtigt for at finde ud af, hvilke initiativer og indsatser arbejdspladsen efterfølgende skal arbejde med.

Undersøgelsen er foretaget blandt alle kommunens ansatte, som har en ugentlig arbejdstid på minimum 8 timer – dog med undtagelse af medarbejdere på ældreområdet, hvor der er gennemført en trivselsundersøgelse sidste år.

Den samlede svarprocent var på 75%.

Efter undersøgelsesperiodens udløb er der udarbejdet rapporter, som beskriver resultatet af trivselsundersøgelsen.

Det er nu ledere i samarbejde med tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, der har ansvar for, at der udarbejdes handleplaner for deres respektive institutioner og afdelinger i samarbejde med medarbejderne.

Disse handlingsplaner skal være klar inden den 1. juni 2011. Handlingsplanerne vil ikke nødvendigvis være de færdige planer for de fremtidige indsatser, men forventes alene at være en tidsplan og en overordnet prioritering af indsatsområderne.

Den reelle indsats på arbejdsmiljøområdet kan ikke færdiggøres allerede pr. 1. juni 2011, men arbejdet skal være påbegyndt på det tidspunkt.

Resultaterne fra trivselsundersøgelsen drøftes i MED-organisationen med henblik på udpegning af indsats-områder, der skal arbejdes videre med både centralt og decentralt.

Sidst opdateret: 10. marts 2017