Langeland Kommune

Trivselsundersøgelse 2016

Langeland Kommune har i ugerne 47-49 2016 gennemført den lovpligtige trivselsundersøgelse for ansatte i kommunen

Undersøgelsen er gennemført på baggrund af flere efterprøvede spørgsmål, der omhandler trivsel, social kapital, sygefravær, krænkende adfærd og fysisk arbejdsmiljø. Desuden er alle blevet spurgt til deres kendskab til kerneopgaven, lederne er blevet spurgt til deres arbejde med udviklingspartnerskabsaftalen, og de tillidsvalgte til deres arbejde med tillidshvervet.

Sidst opdateret: 10. marts 2017