Langeland Kommune

Trivselsundersøgelse 2013

Langeland Kommune gennemførte i oktober og november 2013 en kombineret trivselsmåling og arbejdspladsvurdering for alle ansatte i kommunen

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Kortlægningen skal anvendes til at vise retningen for og forbedre den fremtidige indsats med arbejdsmiljøet. Langeland Kommune har de næste to år fokus på at forbedre fremmødet for alle ansatte gennem projekt Nærvær og Fravær og her skal trivselsundersøgelsen være med til at fastsætte de indsatser, der skal iværksættes.

Sidst opdateret: 10. marts 2017