Langeland Kommune

Svartider og sagsbehandlingstider

Svartider og sagsbehandlingstider er to forskellige ting

Langeland Kommune lægger vægt på, at borgerne får den bedste og hurtigst mulige sagsbehandling, når de har behov for kontakt med og service fra kommunen. Grundprincippet er, at sager bliver behandlet så hurtigt som muligt.

Svartider

Svartiderne skal forstås som den tid der går fra kommunen modtager en henvendelse, indtil der bliver kvitteret for denne henvendelse med et svarbrev. Henvendelsen kan i udgangspunktet vedrøre alt lige fra ansøgning om en ydelse, anmodning om aktindsigt eller til klage over en afgørelse mv. En henvendelse bliver besvaret hurtigst muligt og inden for syv arbejdsdage.

Svartider er ikke sagsbehandlingstider og er derfor ikke udtryk for den tid, det tager for kommunen at træffe afgørelse i en konkret sag.

Kan sagen besvares endeligt inden for syv arbejdsdage, bliver der ikke fremsendt kvitteringsskrivelse til den pågældende borger.

Sagsbehandlingstider

Sagsbehandlingstider regnes fra det tidspunkt, hvor kommunen har modtaget en henvendelse vedlagt alle de nødvendige oplysninger.

Under de enkelte sagsområder er der sagsbehandlingstider for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse i forskellige sager.

Sagsbehandlingstiderne er generelle. Det betyder, at vi behandler henvendelser så hurtigt som muligt. Det betyder også, at der kan være særlige situationer, hvor den fastsatte sagsbehandlingstid ikke kan overholdes. Hvis vi ikke kan give svar på en henvendelse til tiden, får borgeren et brev med besked om grunden. Borgeren får også at vide, hvornår man kan forvente svar.

Forskellige frister for sagsbehandling

Der kan være forskellige frister for sagsbehandlingen inden for de forskellige områder

 

Sidst opdateret: 21. juni 2019

Kontakt:

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00