Langeland Kommune

Velfærdsteknologi i Langeland Kommune

Kan teknologi give flere ressourcer til varme hænder på Langeland?

Ældre på bænk 
DREAMING projektet er et stort europæisk projekt, som er opstartet i maj 2008 og afsluttet i juni 2012. Projektet er et ældrevenligt alarm- og monitoreringssystem, som blev afprøvet i seks europæiske regioner. Region Syddanmark og Langeland Kommune var de danske partnere i projektet.

Langeland Kommune fungerede som afprøvningssted for projektets systemer. Kommunen går derfor i front for resten af Danmark på de allernyeste områder indenfor elektronisk sygepleje.

Projektets resultater

Projektet er afsluttet juni 2012, og er evalueret med følgende resultater: 450 % flere besøg af socialarbejdere i kontrolgruppen i forhold til gruppen med monitorerings-teknologien. 77 % Flere besøg ved lægen i kontrolgruppen, og 42 % flere besøg af sygeplejersker i kontrolgruppen. Derudover var der 16 % flere hospitalsindlæggelser i gruppen med monitoreringsteknologier.

Alt i alt har kontrol gruppen i Langeland Kommune været 51,5 % dyrere end gruppen med monitoreringsteknologien.

På baggrund af den meget positive oplevelse Langeland Kommune har haft med projektet, er det besluttet at fortsætte med DREAMING konceptet.

Projektets formål

Projektets formål var, at afprøve såkaldte velfærdsteknologier og services i hjemmet hos ældre, der lider af diabetes, KOL eller hjerteinsufficiens. Disse services skal sikre, at de ældre opnår en højere livskvalitet og sikkerhed. De skal ligeledes være med til at holde øje med kroniske sygdomme, således at man undgår indlæggelser på hospitalet og forværringer af den kroniske lidelse. Teknologierne er meget nemme at bruge for den ældre.

Velfærdsteknologierne består af forskellige typer simpelt trådløst elektronisk udstyr, der kan installeres i den ældres hjem. Dette trådløse udstyr er sat til en lille boks, som via internettet sender beskeder til en portal, som hjemme-sygeplejerskerne har adgang til. Hjemmesygeplejerskerne tager sig herefter af den ældres daglige målinger og sikkerhed.

Eksempler på det trådløse udstyr kan være blodtryksmåler, peakflowmeter, blodsukkermåler, røgalarm, vandalarm, GPS udstyr til demente, videokonference til pårørende m.m.

DREAMING projektet kan gennem velfærdsteknologi give nytte for borgerne på Langeland på følgende måde:

  • Projektet kan give en bedre udnyttelse af de offentlige ressourcer til velfærd og ældrepleje
  • Projektet kan forbedre arbejdsforholdene for ansatte i den offentlige velfærdssektor
  • Projektet kan forøge den ældres grad af selvhjælp, værdighed og livskvalitet 

Samlede resultater for DREAMING projektet; "Is Ambient Assisted Living the Panacea for Ageing Population?" by M. d’Angelantonio and J Oates.

Sidst opdateret: 30. juni 2015

Kontakt

Helle Holm
koordinerende hjemmesygeplejerske
Tlf: 2921 4008

Anne Marie Hedegaard
Strategi- og Forebyggelseschef
Tlf: 6351 6086