Langeland Kommune

SHORES - Langeland

- et lokalt forankret projekt

x

Læs med her om SHORES – Langeland og følge med i projektets udvikling.

SHORES – Langeland er et projekt der er i gangsat af lokale ildsjæle. Kommunen er efter at projektet har været i gang i flere år, blevet ejere på projektet. Dette er en nødvendighed da mange af de fonde der kan søges til et projekt som dette kræver, at kommunen tager ejerskab. Når det er sagt så er den lokale forankring af projektet essentiel, og der arbejdes målrettet med at styrke denne del. Shores – Langeland bliver kun til det som borgerne i Langeland Kommune lægger i det!

Projekt skal munde ud i et nyt kraftcenter for vandaktivitet i det gamle færgeleje i Bagenkop Havn samt lokale hotspots for vandaktivitet og outdoor oplevelser flere steder ved Langelands kyst. Langeland Kommune driver projektet i et tæt samarbejde med lokale igangsættere, foreninger, Natur Turisme I/S og andre relevante aktører.

Projektet skal bidrage til at udvikle det iboende kystpotentiale der er på Langeland og skabe nye muligheder for aktive oplevelser for turister og lokale i området. Projektet skal desuden bidrage til styrke bosætningen på Langeland og gøre hele det sydfynske område mere attraktivt for både turister og potentielle tilflyttere.

x www.shores-langeland.com

Organisering

SHORES – Langeland er blevet organiseret med en styregruppe og tre arbejdsgrupper.

Projektets styregruppe og arbejdsgrupper består af lokale igangsættere, foreningen SHORES – Langeland, Naturturisme og Langeland Kommune. En arbejdsgruppe nedsættes på ad-hoc basis med relevante aktører.

Langeland Kommune ansatte i januar 2019 Thomas Røddik Konradsen, som projektleder for en toårig periode til at drive projektet. Thomas har en koordinerende rolle og er i dialog med alle tre arbejdsgrupper.

Styregruppe (pdf - nyt vindue)

Arbejdsgruppe 1 (anlæg i Bagenkop Havn) (pdf - nyt vindue)

Arbejdsgruppe 2 (anlæg af hotspots) (pdf - nyt vindue)

Arbejdsgruppe 3 (aktiviteter og markedsføring) (pdf - nyt vindue)

Sidst opdateret: 11. februar 2019

Baggrund

SHORES - Langeland har som overordnet målsætning, at aktivere Langelands potentiale som epicenter for vandaktivitet og outdoor oplevelser.

Projektet tog form i 2015, hvor lokale ildsjæle, sammen med DGI og Lokale og Anlægsfonden, tog de første skridt. Projektet blev dengang døbt AQTIV.

Naturturisme I/S kom i 2016 ind i billedet. Projektets geografiske ramme blev – i kraft af den store og brede lokale opbakning – gradvist udvidet, så det i dag indbefatter hele Langeland.

I 2017 tog projektet navneforandring til SHORES – Langeland, og den lokale forening af samme navn blev etableret. Foreningens formål er at bistå projektets fremtidige bæredygtighed, lokale forankring og fortsatte udvikling.
Foreningen er i løbende dialog med fonde med henblik på at søge støtte til projektet.

Samarbejdspartnere og støtte

SHORES – Langeland samarbejder med initiativerne "Vild med Vand" og "Nature Moves" (SDU), som skal bidrage til projektet i form af aktivering af anlæggene og kvalificering af projektets endelige indhold.

Med Nature Moves-samarbejdet følger 100.000 kroner til udvikling. Lokale- og Anlægsfonden (LoA) har fra projektets indledende faser bakket op om ideerne, og det forventes at fonden bidrager med økonomisk støtte. Dialog med øvrige fonde pågår.

SHORES - Langeland har fået en bevilling på fem millioner kroner fra staten i 2019 til at udvikle projektet.

Det samlede projekt forventes at have et budget på ca. 20 millioner kroner. Langeland Kommune er indtil videre gået ind i projektet med en samlet støtte på to millioner kroner i 2019 og 2020 og har ansat en projektleder for en toårig periode. LAG LLSAE støtter projektets første fase med 531.000 kroner.

Kontakt

Projektleder Thomas Røddik Konradsen, telefon 2178 7516, mail: throko@langelandkommune.dk

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17