Langeland Kommune

Ørstedskolen...

Ørstedskolen - en skole i bevægelse

Ørstedskolen 

Ørstedskolen blev officielt indviet d. 14. august 2010


Ørstedskolen er en væsentlig brik i Langelandsvisionen, der også omfatter etablering af nye boligområder i umiddelbar nærhed af skolen. Visionen er veldefineret - skolen og de omliggende parceller skal være nogle af grundpillerne i et politisk vedtaget og målrettet arbejde for en øget bosætning på Langeland.

Overbygning for hele øen

Alle overbygningselever (7. – 10. klasse) fra hele Langeland Kommune er samlet på skolen. Derudover rummer skolen 3 spor fra 0. - 6. årgang – alle børn fra den midterste del af øen.

Derudover vil Nordskolen i Snøde og Humble Skole i syd samle alle børn fra 0. – 6. årgang fra henholdsvis den nordlige og den sydlige del af Langeland. Ombygningen af Snøde Skole er færdiggjort, så børnene er startet på skolen efter sommerferien 2011.

Ørstedskolen rummer 3 afsnit – en indskoling, en mellemskole og en udskoling. I praksis virker skolen bygningsmæssigt set reelt som tre skoler i én. Rent fysisk er skolekomplekset opdelt i tre klynger, så alle elever - også de yngste - har mulighed for at orientere sig og skabe overblik på den store skole.

Alle klasselokaler fremstår store og lyse - og med et godt indeklima til gavn for både elever og lærere.

Moderne faciliteter

Alle undervisningslokaler er udstyret med elektroniske tavler. Der er moderne faglokaler, musiklokaler, sundhedscenter samt udearealer, der skal inspirere til leg og bevægelse.

Skolen råder over to sportshaller, hvoraf den ene kan opdeles i to separate haller i forbindelse med mindre arrangementer. Der etableres også et udendørs idrætsanlæg med boldbaner og tilhørende atletikfaciliteter til skolebrug.

Offentligt Privat Partnerskab

Skolen er etableret af MT Højgaard i samarbejde med Dan-Ejendomme og Bank DnB NORD som et såkaldt Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Skolen ejes af et konsortium og Langeland Kommune står som lejer af den.

Styrken i denne OPP konstruktion er, at Langeland Kommune kender udgifterne til opførelse, drift og vedligeholdelse af skolen i de næste 30 år.

Konsortiet vil stå for al pasning, rengøring og vedligehold af bygningerne, mens Langeland Kommune, skolens forældrebestyrelse og ledelse kan koncentrere sig om det undervisningsmæssige - og i det hele taget den pædagogiske indsats på skolen.

Sidst opdateret: 06. februar 2015