Langeland Kommune

Det nye Bystræde

Forskønnelse af gårdrum og passager

Det nye Bystræde er en bearbejdning af de tre centrale pladser; Grønnegården, Centralgården og Biblioteksgården i centrum af Rudkøbing.

Projektet skal være med til at løfte og forskønne de tre gårdrum samt de tilstødende passager, samt at skabe et bedre og mere overskueligt vejforløb, en mere sikker færdselsåre for gående, cyklister, bilister og varetransport.

Projektforslag

Rådgivergruppen Ingeniørfirmaet NIRAS og Land+ landskabsarkitekter, der varetager opgaven for Langeland Kommune, har udarbejdet et projektforslag - et bearbejdet forslag til en endelig løsning

Anlægsarbejdet

Efter påske 2018 begynder anlægsarbejdet i Biblioteksgården.

Læs mere

Arbejdet i Grønnegården og Centralgården bliver udført efter 2018.

 

 

 

Sidst opdateret: 28. marts 2018

DET SKER NU

Det nye Bystræde

Anlægsarbejde i Biblioteksgården er udført.

Arbejdet fortsætter i Grønnegården fra midten af august 2019.

Stiforbindelser mellem by og havn

Enkelte delarbejder er udført.

Tomme butikker

Støtte til butiksindretning (puljeordning):

Hjælp til ansøgning:

Anne Mette Wandsøe
City Manager
Tlf. 6251 3505

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17