Langeland Kommune

Kulturhavne i Det sydfynske Øhav

Langeland Kommune udnævnt til Kulturarvskommune

 

Logo Kulturhavne

 

Realdania og Kulturarvsstyrelsen udnævnte i 2008 Langeland Kommune samt de tre øvrige sydfynske kommuner bag Sydfynsk Udviklings Samarbejde til Kulturarvskommuner.

Udgangspunktet herfor var den fælles kommunale ansøgning om støtte til projektet ”5 Kulturhavne i Det Sydfynske Øhav”. Realdania og Kulturarvsstyrelsen har støttet projektet med 500.000 kr.

Formålet med projektet har været at sætte fokus på og synliggøre den helt særlige fælles maritime identitet i Det Sydfynske Øhav og gøre havneområderne til en aktiv ressource, der binder området sammen.

Konkret er der foretaget en kortlægning af de enkelte havnes faste kulturarv, samt de fortællinger der knytter sig hertil.

Havnenes ligheder og forskelle er kortlagt i et historisk og nutidigt perspektiv. Derudover er der, i et fremadrettet perspektiv, udpeget en række forslag til strategiske indsatsområder.

Resultatet af projektet er nu færdigt i form af de to publikationer ”Den maritime kulturarv i Det Sydfynske Øhav” og ”Strategi for Danmarks Blå Hjerte”. 

Førstnævnte publikation fortæller historien om de bevaringsværdige maritime kulturmiljøer i de fem største havne omkring øhavet: Færgehavne, skibsværfter, fiskerihavne m.m.
Sidstnævnte publikation indeholder forslag til en strategi for, hvordan den sydfynske fælles maritime kulturarv kan være med til at styrke områdets udvikling mht. erhverv og turisme.

 

Sidst opdateret: 18. juni 2019

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00