Langeland Kommune

Bredbåndspuljen

Læs mere om Energistyrelsens bredbåndspulje

Billede af bredbånds kabel

Nyt om bredbåndspuljen

Regeringen har netop lanceret sit udspil til den fremadrettede telepolitik. Med udspillet lægger regeringen bl.a. op til at tilføre flere midler til bredbåndspuljen – og til at målrette puljen mere mod tyndt befolkede områder. På baggrund af udspillet skal energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt i den kommende tid forhandle med de politiske partier om den fremadrettede telepolitik, herunder rammerne for bredbåndspuljen i 2018.

Du kan læse mere om teleudspillet på Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets hjemmeside.

På baggrund af resultaterne fra 2016-2017 har Energistyrelsen gennemført en evaluering af bredbåndspuljen for Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Evalueringen. Evalueringen omhandler for det første, om bredbåndspuljen har haft en dårlig effekt på konkurrencen på bredbåndsmarkedet, herunder om den har givet anledning til en opbremsning i bredbåndsselskabernes investeringer. For det andet kommer evalueringen med bud på, hvordan puljen kan målrettes mere mod tyndt befolkede områder.

Du kan læse mere om resultatet af evalueringen under "Evaluering af bredbåndspuljen 2016-2017" på Energistyrelsen hjemmeside.

 

Bredbåndspuljen

Der er fokus på Energistyrelsens bredbåndspulje, fordi der i 2018 er flere penge til puljen.

Den kan søges af foreninger eller sammenslutninger, der ikke allerede kan få maksimalt 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload, og som ikke har udsigt til at få bedre dækning inden for de næste tre år.

Det er ikke muligt at søge tilskud som enkeltperson.

Adresser hvortil der kan søges støtte fra bredbåndspuljen

I øjeblikket er der 4.361 søgeberettigede adresser på Langeland. Men det kan ændre sig, hvis én eller flere bredbåndsleverandører tilbyder løsninger, der sandsynliggør over for Energistyrelsen, at de søge-berettigede adresser inden for de kommende tre år vil få så god bredbåndsdækning, at de vil ”falde ud” af styrelsens kriterier for at søge om støtte.

På Energistyrelsens hjemmeside kan du finde

Vigtige datoer

 Mandag den 25. juni 2018:
Ansøgningsrunden for 2018 igangsættes

Fredag den 31. august 2018:
Sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod oplysninger på kortet over tilskudsberettigede adresser

Onsdag den 3. oktober 2018:
Sidste frist for at annoncere projekter med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder

Onsdag den 31. oktober 2018:
Ansøgningsfrist

 

Men du kan følge med på Energistyrelsens hjemmeside:
Bredbåndspuljen (nyt vindue)

Vejledning fra kommunen til foreninger

Foreninger kan lave en aftale om vejledning med Finn Granhøj, telefon 6351 6047, mail: figr@langelandkommune.dk

 

Mere om bredbåndspuljen

 

 

 

Sidst opdateret: 06. oktober 2018

Annonceret projekter på Langeland

Fristen for annoncering af et projekt under statens bredbåndspulje var den 3. oktober 2018.

Der er annonceret 3 projekter på Langeland.
2 projekter i området ved Helletofte / Korsvej  / Emmerbøllevej og
1 projekt i Tranekær By.

Projekterne skal være annonceret på Energistyrelsen hjemmeside i 3 uger, så teleselskaberne kan komme med et tilbud om etablering af bredbånd.
Senest den 31. oktober 2018 skal der søges om tilskud. Det forudsætter dog at der er indkommet tilbud og alle lodsejeraftaler er på plads.

Langeland Kommune opfordre ansøgerne til at tage kontakt til teleselskaberne.

Læs mere på https://bredbaandspulje.ens.dk/