Langeland Kommune

Bredbåndspuljen

Læs mere om Energistyrelsens bredbåndspulje

Billede af bredbånds kabel

 

Fristen for at ansøge bredbåndspuljen var den 31. oktober 2018. Det er således ikke længere muligt at ansøge puljen om tilskud til bedre bredbånd.

Vi vender tilbage med mere info så snart betingelserne for 2019 bliver offentliggjort.

Mere om bredbåndspuljen

 

Vejledning fra kommunen til foreninger

Foreninger kan lave en aftale om vejledning med Finn Granhøj, telefon 6351 6047, mail: figr@langelandkommune.dk

 

 

Sidst opdateret: 05. november 2018

Ansøgt projekt

Fakta omkring forsøg på at få del i Bredbåndspuljen i lokalområdet Helletofte, Emmerbølle, Lejbølle og Bøstrup (HELB).

Bredbåndspuljen blev introduceret i lokalområdet Helletofte, Emmerbølle, Lejbølle og Bøstrup med omdelt skrivelse og en del besøg til 260 beboelser på 20 veje i området.

Heraf har 70 beboelser givet tilsagn med den mindst, krævede egenbetaling på 4000 kroner. Enkelte bød dog ind med 5000, 6000, 8000 og 10000 kroner som egenbetaling. En stærk bekræftelse på ønsket om bedre Internet i landdistriktet. Modsat var der også afslag alene på grund af egenbetaling..

Tilsagnene var imidlertid meget geografisk spredt, og så ugunstigt, at de fleste tilsagn ikke kunne anvendes til en ansøgning.

Bedste koncentration var på Helletoftevej, Bregnegårdsvej, Korsvej og den vestre del af Emmerbøllevej. Her blev der fra 29 boliger givet tilsagn, men desværre  var der 12 boliger i det afgrænsede lokalområde, som ikke ville være med, og det kan risikere at få afgørende, negativ betydning.

Imidlertid gav den bedste tilslutning i det afgrænsede område grundlag for en Partnerskabsaftale om levering af signal via Fiber med teleudbyderen Stofa i samarbejde med SEF - Sydfyns Elforsyning. Derfor blev der den 31. oktober fremsendt ansøgning benævnt #215-18 til Energistyrelsen.

Hvorvidt ansøgningen resulterer i en accept fra Energistyrelsen vides først hen i december. Såfremt udfaldet bliver negativt falder aftalen bort, og dermed ingen forbedring af områdets minimale Internet forbindelse.

Det er med fuldmagt fra de deltagende ansøgere i projektet, at Vagn Pertl har underskrevet Partnerskabsaftalen og dermed projektadministrator ved eventuel udførelse.

Vagn Pertl
Helletofte
Mobil 21751411
vagn@pertl.dk