Langeland Kommune

Masterplan for Bagenkop Havn

Analyse og beskrivelse af den ønskede udvikling for Bagenkop Havn

Baggrunden for en analyse af Bagenkop Havn skal ses i lyset af den markante forandring havneområdet har gennemgået de seneste år.

Lystsejlerne har vundet større indpas og ophøret af færgedriften mellem Bagenkop - Kiel har afstedkommet, at den tidligere færgehavn nu er omdannet til et maritimt ferieboligområde.

Bagenkop Havn rummer således meget forskelligartede funktioner. Den fremadrettede udvikling skal optimere synergieffekten herimellem.

I overordnede træk beskriver "Analyse af Bagenkop Havn" de eksisterende forhold i havneområdet. Analysen udgør således en del af den platform, hvorpå beslutningerne om den fremadrettede udvikling skal træffes.

"Analyse af Bagenkop Havn" indeholder også en række projektforslag.

(e-pages - nyt vindue)

Sidst opdateret: 06. februar 2015

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Bilag til Analyse af Bagenkop Havn

(e-pages - nyt vindue)