Langeland Kommune

Udviklingsstrategien 2015

Rammeaftaler for det specialiserede socialområde

Kommunerne har i 2011 overtaget ansvaret for rammeaftalerne på det specialiserede socialområde fra regionerne. Ramme-aftalerne er samtidig afløst af et nyt koncept: en Udviklingsstrategi på det specialiserede socialområde for kommunerne i Region Syddanmark.

Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune har den 13.maj 2013 godkendt udviklingsstrategien, og efterfølgende er den ligeledes godkendt af alle kommuner i regionen og af Region Syddanmark.

Den overordnede ambition er fortsat, at det specialiserede socialområde skal udvikle det høje faglige niveau, samtidig med at det skal drives på et lavere omkostningsniveau.

Udviklingstendenserne ses i form af temaer som: inklusion, rehabilitering, velfærdsteknologi og inddragelse af frivillige i det sociale arbejde. Nye udviklingstemaer der vil være fokus på i 2014 er: godkendelse og tilsyn med institutioner, takster som understøtter målet med indsatsen og udvikling af velfærds-teknologier på socialområdet.

Udgangspunktet for Udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne i høj grad selv bestemmer hvilke tilbudstyper, temaer og målgrupper, der skal være det årlige fokus.

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i eksisterende tilbud og behovet for nye tilbud. Socialministeren har udmeldt det særlige tema: Godkendelse og tilsyn.

Faaborg-Midtfyn Kommune er på kommunerne i Region Syddanmarks vegne i gang med at udvikle og etablere tilsynet, og har i arbejdet helt fra start haft fokus på kommunikation og samarbejde omkring tilsynsopgaven.

 

Sidst opdateret: 09. marts 2017

Kontakt

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

Åbningstider

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00