Langeland Kommune

Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse (MED-aftalen)

Aftalen skal være med til at skabe grundlag for forbedring og udvikling af samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Langeland Kommune. Og sikre, at medarbejdernes ret til medindflydelse og medbestemmelse

Formålet med lokalaftalen er gennem samarbejde mellem såvel den politiske som den administrative ledelse og medarbejderne, at give alle ansatte mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold samt øve indflydelse på beslutningsprocesserne.

Der skal på alle niveauer være et tæt samspil og løbende dialog mellem ledelsen og medarbejderne således, at udvikling og erfaring fra daglig praksis lægges til grund for de beslutninger, der træffes.

Samarbejdet skal sikre:

  • At kommunen på bedst mulig vis kan løse sine opgaver for borgerne
  • At de ansattes interesse for effektiviteten og kvaliteten af serviceydelserne på kommunens direktørområder og i institutionerne styrkes
  • At arbejdsglæden og den enkelte ansattes behov for såvel tryghed som personlig og faglig udvikling og uddannelse tilgodeses
  • At der skabes gode og udviklende arbejds- og beskæftigelsesforhold
  • At alle ansatte engageres i såvel det daglige arbejde som i udviklingen af den enkelte arbejdsplads og hele kommunen
  • At de ansattes arbejdsmiljøforhold løbende forbedres
  • At den forebyggende indsats på arbejdsmiljøområdet – herunder forebyggelse af stress - styrkes og effektiviseres
  • At tillidsrepræsentant- og arbejdsmiljøarbejdet styrkes og synliggøres, ved at der indgås aftale om vilkår for de valgte, således at dette arbejde bliver anerkendt som en vigtig del i en dynamisk virksomhed, hvor åbenhed og dialog er det centrale

 

Sidst opdateret: 10. marts 2017

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17