Langeland Kommune

Retningslinjer i forbindelse med markedsføring

Økonomiudvalget har i sit møde den 5. september 2011 godkendt følgende retningslinjer for anvendelse af Langeland Kommunes logo i forbindelse med markedsføring

 

En anmodning fra en ekstern part om brug af Langeland Kommunes logo skal altid være skriftlig og indeholde en nærmere beskrivelse af, hvordan og i hvilken sammenhæng logoet tænkes anvendt.

Der kan kun undtagelsesvis – og i forbindelse med en konkret anledning eller begivenhed - gives tilladelse til en ekstern part vedrørende brug af Langeland Kommunes logo. Tilladelsen vil som oftest fordre udarbejdelsen af en konkret markedsføringsaftale eller lignende mellem parterne. Da sådanne aftaler typisk har et vist økonomisk omfang, godkendes en aftale om markedsføring i hvert enkelt tilfælde af Økonomiudvalget.

I disse tilfælde skal brugen af Langeland Kommunes logo (byvåben og navnetræk) også overholde de krav der i øvrigt fremgår af Designmanualen for Langeland Kommune.

Alle leverandører og/eller samarbejdspartnere i forhold til Langeland Kommune kan naturligvis i overensstemmelse med fakta, oplyse om dette i egne informations- og markedsføringsmaterialer – eksempelvis som en reference.
Da Turist- og Erhvervsforeningen, TEL – Langeland udfører erhvervs- og turismeopgaver på kommunens vegne, omfatter muligheden også leverandører og/samarbejdspartnere i forhold til TEL. Den eksterne part kan dog ikke anvende Langeland Kommunes logo.

Sidst opdateret: 14. maj 2013

Kontakt:

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00