Langeland Kommune

Når du henvender dig til kommunen

...vil du måske kunne finde din henvendelse her på hjemmeside

Efter Lov om offentlighed i forvaltningen er der generelt en bred adgang til at indhente oplysninger om henvendelser i forbindelse med sager, der behandles af det offentlige. Hertil kommer, at beslutninger, der træffes af de politiske udvalg m.v., i videst muligt omfang skal offentliggøres for offentligheden.

Der kan dog blive tale om behandling for lukkede døre, når det drejer sig om:

  • Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold.
  • Sager om køb og salg af faste ejendomme.
  • Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Men beslutningen vil efterfølgende blive offentliggjort - f.eks. på hjemmesiden.

I konsekvens af den åbenhed, der er fastlagt i lovgivningen, har Langeland Kommune valgt at udarbejde postlister - p.t. dog kun for enkelte afdelinger - ligesom referater fra alle politiske udvalg offentliggøres i fuldt omfang.

I den forbindelse oplyses der ikke om:

  • Enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold.

Private forhold er bl.a. CPR-nr., race, religion m.m., men ikke navn og adresse, med mindre man har adressebeskyttelse og ved henvendelse gør opmærksom på dette.

I forhold til ansøgninger om tilskud eller tilladelser vil man således skulle påregne, at navn og adresse samt emnet for det ansøgte offentliggøres.

Desuden oplyses der ikke om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed.

Ønsker man at klage over oplysninger, der er tilgængelig via kommunens hjemmeside, kan dette ske til Datatilsynet:

 

 

 

Sidst opdateret: 03. december 2015

Kontakt:

Langeland Kommune
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing

Telefon: 6351 6000
Fax: 6351 6001
CVR: 29 18 89 55 

 

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00