Langeland Kommune

Elev inden for social og sundhedsområdet

Vil du være social og sundhedshjælper eller social og sundhedsassistentelev i Langeland Kommune?

Om uddannelsen

Social og sundhedshjælper- og social og sundheds-assistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse med praktikpladsgaranti.

På uddannelsen opnår du færdigheder i at hjælpe ældre, syge og handicappede i deres eget hjem eller på et plejecenter inden for praktisk og personlig hjælp, omsorg og aktivering og elementær sygepleje.

Som social og sundhedsassistent kan du desuden arbejde på et sygehus eller i psykiatrien.

Uddannelserne veksler mellem skole og praktik.

Social og sundhedshjælperuddannelsen tager 14 måneder.

Social og sundhedsassistentuddannelsen tager 2år, 9måneder og 3 uger.

Du kan læse mere om uddannelsen på nedenstående link:

Adgangskrav

Både social og sundhedshjælper- og Social og sundheds-assistentuddannelsen kræver et bestået GF2 – målrettet den uddannelse du ønsker at starte på.

Optag på GF2 foregår udelukkende via Social og sundhedsskolen.

Er du over 25år skal du have udarbejdet en realkompetence-vurdering (RKV) – denne RKV afgør, om du skal have hele eller dele af GF2-forløbet.

Når du søger om optag på GF2, vil skolen automatisk inviterer dig ind til en RKV såfremt du skal have lavet sådan en.

GF2 er på SU.

Ansøgning om optagelse på GF 2 foregår via nedenstående link:

Optagelse:

Vi optager elever 5 gange om året.

Social og sundhedshjælperelever:

Vil optager 7 elever til social og sundhedshjælperuddannelsen om året fordelt på to optag.

  • Februar
  • September

Social og sundhedsassistentelever:

Vil optager 11 elever til social og sundhedsassistentuddannelsen om året fordelt på tre optag

  • Marts
  • August
  • November

Straffeattest

I Langeland Kommune skal der i forbindelse med ansættelse fremvises en straffeattest. Anmærkninger på straffeattesten vil give anledning til en individuel vurdering.

 

Sidst opdateret: 21. februar 2017