Langeland Kommune

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Om uddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en erhvervsuddannelse med praktikplads-garanti. Uddannelsen varer 14 måneder og veksler mellem skole og praktik. Afhængig af din alder og dine kompetencer kan uddannelsen blive afkortet.

På uddannelsen lærer du at hjælpe og støtte den ældre, så den ældre kan få en god hverdag og klare sig selv så godt som muligt. Du støtter den ældre i at skabe en god struktur i sin hverdag.

Du lærer bl.a. at hjælpe med personlig pleje, med huslige opgaver som rengøring og tøjvask og med aktiviteter, der øger den ældres trivsel.

På skolen lærer du om sundhed og trivsel og om fx kost og motion, så du kan vejlede den ældre. Du får viden om kroppen, de mest almindelige sygdomme og hvordan man forebygger smitte.

Vi lægger vægt på, at du har lyst og mod på at udvikle din kommunikation og dit samarbejde med de ældre og deres pårørende.

Du kan læse mere om uddannelsen Social- og sundhedsskolen Fyns hjemmeside Social- og Sundhedsskolen FYN (nyt vindue)

Adgangskrav

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper kræver et gennemført og bestået GF2 målrettet social- og sundhedshjælperuddannelsen.

Hvis du har en anden uddannelse eller er over 25 år, så skal du have udarbejdet en kompetencevurdering (RKV) fra Social- og sundhedsskolen Fyn. Kompetencevurderingen afgør, om du skal have hele eller dele af GF2-forløbet.

GF2 er på SU.

Ansøgning til GF 2 foregår via Social- og sundhedsskolen Fyns hjemmeside: Social- og Sundhedsskolen FYN (nyt vindue)

Optagelse

Langeland Kommune optager 7 social- og sundhedshjælperelever til social- og sundhedshjælperuddannelsen om året fordelt på to optag:

  • Februar
  • September

Straffeattest

I Langeland Kommune skal der i forbindelse med ansættelse fremvises en straffeattest. Anmærkninger på straffeattesten vil give anledning til en individuel vurdering.

Under 18 år

Hvis du er under 18 år når du søger stillingen som elev, så skal dine forældre eller værge underskrive en fuldmagt. Fuldmagten skal vedlægges ansøgningen. Du finder fuldmagten på vores hjemmeside.

Voksenelevløn

Det er muligt at søge om voksenelevløn, hvis du er over 25 år og har 1 års erfaring indenfor overenskomsten område. Hvis du søger voksenelevløn, så skal du vedlægge ansøgningsskemaet for voksenelevløn i din ansøgning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Langeland Kommune: Cecilia Dahl Skriver på tlf. 6351 6192 eller via mail cedask@langelandkommune.dk


Sidst opdateret: 26. september 2018