Langeland Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Uddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse med praktikplads-garanti. Uddannelsen varer 2 år, 9 mdr. og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Afhængig af din alder og dine kompetencer kan uddannelsen blive afkortet.

På social- og sundhedsassistentuddannelsen får du en grundlæggende viden om at give praktisk og personlig hjælp. Du lærer også om sygepleje- og omsorgsopgaver, og om hvordan du kan planlægge aktiviteter, der styrker helbredet og forhindrer sygdomme.

På skolen lærer du bl.a. om kroppen, de mest almindelige sygdomme og sammenhængen mellem livsstil og sygdom. Du får viden om hygiejne, forebyggelse af smitte og om kemi i fx plejemidler og medicin.

Desuden lærer du at administrere medicin til borgeren og at dokumentere den sygepleje, du udfører.

Vi lægger vægt på, at du har lyst og mod på at udvikle din kommunikation og dit samarbejde med borgere, patienter og pårørende. På uddannelsen lære du også at arbejde sammen med andre sundhedsprofessionelle om at tilrettelægge et sammenhængende plejeforløb.

Som social- og sundhedsassistent udfører du sygeplejeopgaver, planlægger aktiviteter og vejleder sosu-hjælpere i hjemmeplejen, på plejehjem og hospitaler.

Du kan læse mere om uddannelsen Social- og sundhedsskolen Fyns hjemmeside Social- og Sundhedsskolen FYN (nyt vindue)

Adgangskrav

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent kræver et gennemført og bestået GF2 målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen. Ansøgning til GF 2 foregår via Social- og sundhedsskolen Fyns hjemmeside: Social- og Sundhedsskolen FYN (nyt vindue)

Hvis du er uddannet social- og sundhedshjælper, har en anden uddannelse eller er over 25 år, så skal du have udarbejdet en kompetencevurdering (RKV) fra Social- og sundhedsskolen Fyn. Kompetencevurderingen afgør, om du skal have hele eller dele af GF2-forløbet.

GF2 er på SU.

Optag

Langeland Kommune optager 11 social- og sundhedsassistentelever om året fordelt på tre optag:

  • Marts
  • August
  • November

Straffeattest

I Langeland Kommune skal der i forbindelse med ansættelse fremvises en straffeattest. Anmærkninger på straffeattesten vil give anledning til en individuel vurdering.

Under 18 år

Hvis du er under 18 år når du søger stillingen som elev, så skal dine forældre eller værge underskrive en fuldmagt. Fuldmagten skal vedlægges ansøgningen. Du finder fuldmagten på vores hjemmeside.

Voksenelevløn

Det er muligt at søge om voksenelevløn, hvis du er over 25 år og har 1 års erfaring indenfor overenskomsten område. Hvis du søger voksenelevløn, så skal du vedlægge ansøgningsskemaet for voksenelevløn i din ansøgning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Langeland Kommune: Cecilia Dahl Skriver på tlf. 6351 6192 eller via mail cedask@langelandkommune.dk

 

Sidst opdateret: 26. september 2018