Langeland Kommune

Pædagogisk assistentelev

Har du interesse i at blive elev i Langeland Kommune som pædagogisk assistent?

Uddannelsen foregår dels på Social - og Sundhedsskolen eller praktikker i Langeland Kommune.

Du skal i dit uddannelsesforløb igennem 2 praktikker i Langeland Kommune og 3 skoleforløb på Social - og Sundhedsskolen. Uddannelsesforløbet varer 2 år og 1,5 måneder.

Første praktikperiode er inden for normalområdet. Her er praktikstederne børnehave eller SFO.

Anden praktikperiode er i specialområdet. Her er praktikstederne bofællesskaber, beskyttede værksteder eller
Socialpædagogisk Observations og Behandlingshjem for børn og unge.

Som elev i Langeland Kommune får man løn efter gældende overenskomst. Man har som elev samme rettigheder som andre ansatte i kommunen.

Der ansættes 4 PA-elever årligt i Langeland Kommune.

Du kan læse om indhold i uddannelsen vi nedenstående link:

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde som:

  • Pædagogisk medhjælper i daginstitutioner, SFO, døgninstitutioner.
  • Bofællesskaber og beskyttede værksteder.
  • Dagplejer.
  • Klubmedarbejder.

Du kan også søge ind på en mellemlang videregående uddannelse til pædagog eller på Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik.

Med supplering kan du tage følgende professionsbachelor-uddannelser:

  • Socialrådgiver - supplering: engelsk D
  • Katastrofe- og risikomanager - supplering: naturfag C eller kemi C og matematik C og engelsk D
  • Psykomotorisk terapeut - supplering: enten bioteknologi A eller biologi C eller fysik C eller kemi C eller naturfag C

Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte uddannelse ansvarlig i Langeland Kommune:

Thomas Jensen, Tlf.: 6351 6400, Mobil: 2498 2952

Sidst opdateret: 26. oktober 2015