Langeland Kommune

Den pædagogiske assistentuddannelse

Uddannelsen

Uddannelsen varer 2 år og 1,5 måneder, og veksler mellem skole og praktik. I løbet af din uddannelse kommer du i praktik to gange.

Uddannelsen giver en grundlæggende viden om, hvordan man drager omsorg for børn, unge og voksne. Du får desuden viden om, hvordan du kan lave aktiviteter inden for bevægelse, idræt og i naturen. På uddannelsen lærer du også om betydningen af kost og motion for det fysiske og psykiske velvære, ligesom du lærer at arbejde med konflikthåndtering.

Første praktikperiode er inden for normalområdet. Her kan du komme i praktik i en børnehave eller SFO.

Anden praktikperiode er i specialområdet. Her kan du komme i praktik i bofællesskaber, beskyttede værksteder og behandlingshjem for børn og unge.

Du kan læse om uddannelsen på Social- og sundhedsskolen Fyns hjemmeside Social- og Sundhedsskolen FYN (nyt vindue)

Adgangskrav

Uddannelsen som pædagogisk assistent kræver et bestået GF 2 – målrettet den pædagogiske assistentuddannelse.

Optag

Langeland Kommune ansætter 2 elever årligt i Langeland Kommune.

Jobmuligheder og videreuddannelse

Med en pædagogisk assistentuddannelse kan du efterfølgende arbejde som:

  • Pædagogisk medhjælper i daginstitutioner, SFO, døgninstitutioner
  • Bofællesskaber og beskyttede værksteder
  • Dagplejer
  • Klubmedarbejder

Med en pædagogisk assistent kan du også søge ind på forskellige professionsbachelor-uddannelser (under forudsætning af, at du opfylder specifikke adgangskrav):

  • Diakoni og socialpædagogik
  • Pædagog, socialrådgiver
  • Psykomotorisk terapeut
  • Ergoterapeut
  • Katastrofe- og risikomanagement

Du kan læse mere på UddannelsesGuiden (nyt vindue)

Under 18 år

Hvis du er under 18 år når du søger stillingen som elev, så skal dine forældre eller værge underskrive en fuldmagt. Fuldmagten skal vedlægges ansøgningen. Du finder fuldmagten på vores hjemmeside.

Voksenelevløn

Det er muligt at søge om voksenelevløn, hvis du er over 25 år og har 1 års erfaring indenfor overenskomsten område. Hvis du søger voksenelevløn, så skal du vedlægge ansøgningsskemaet for voksenelevløn i din ansøgning.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Langeland Kommune: Cecilia Dahl Skriver på tlf. 6351 6192 eller via mail cedask@langelandkommune.dk

Sidst opdateret: 20. maj 2019