Langeland Kommune

Digital Post (e-Boks)

Digital post er lovpligtigt for borgere, virksomheder og foreninger.

Digital Post fra det offentlige

Digital Post er obligatorisk for virksomheder og for borgere over 15 år.

Til borgere

Offentlige myndigheder sender Digital Post til dig, med mindre du er blevet fritaget. Husk derfor at åbne din digitale postkasse. Digital Post sendes til alle borgere over 15 år med CPR-nummer. Hvis man ikke kan modtage posten digitalt, kan man blive fritaget.

Du kan læse din digitale post ved at logge ind med NemID på borger.dk eller e-Boks.dk - alt efter hvad du foretrækker.

Digital Post fra det offentlige er f.eks. indkaldelse til sygehus, meddelelse om pension, SU-meddelelser, indkaldelse til bilsyn, meddelelse om plads i daginstitution og breve fra SKAT.

Få hjælp på Langeland Bibliotek

Sådan åbner du din digitale postkasse på borger.dk

  1. Log ind på borger.dk med dit NemID
  2. Klik på ”Digital Post” øverst på forsiden af borger.dk
  3. Du kan nu åbne din digitale post.

Opgiv en e-mailadresse og mobilnummer i Digital Post på borger.dk eller e-Boks.dk. Så får du besked, når der er nye, digitale breve fra det offentlige til dig.

Til erhverv

Offentlige myndigheder sender Digital Post til din virksomhed. Husk derfor at åbne din digitale postkasse.

Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at kunne modtage Digital Post fra det offentlige.

Du kan læse din virksomheds digitale post ved at logge ind med NemID Medarbejdersignatur på virk.dk. Har du ikke NemID Medarbejdersignatur, kan du bestille det ved at klikke her.

Du finder vejledninger til, hvordan du efterfølgende aktiverer og håndterer den digitale postkasse ved at klikke her.

Supportnumre

Spørgsmål om NemID medarbejdersignatur - Nets DanID: 72 24 70 90

Spørgsmål om den digitale postkasse - e-Boks: 38 17 11 87

Spørgsmål om andet - Virk Support (Åbningstid 9.30 og 14.30): 72 20 00 30

Du kan også henvende dig på dit lokale borgerservice i åbningstiden.

Læseadgang og fritagelse

Du har mulighed for at give pårørende adgang til din digitale postkasse. Det kan eksempelvis være en fordel i tilfælde, hvor du og dine pårørende bor langt fra hinanden.

Du kan også få Borgerservice til at oprette adgangen på dine vegne.

For at få fritagelse skal du opfylde et eller flere af følgende kriterier:

  • Du har en kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse (f.eks. demens, hjerneskade, blindhed, mv.)
  • Du har ikke adgang til computer med internetforbindelse i dit hjem
  • Du har ikke længere fast bopæl eller ophold i Danmark, eller du er registreret i CPR som udrejst af Danmark
  • Du har sproglige barrierer, som gør det svært at anvende digital post
  • Du kan ikke få NemID (f.eks. fordi du opholder dig i udlandet)
  • Du bor i et område, hvor der ikke adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet hastighed (downstream) på mindst 512 kbit/s.

Du skal møde personligt op i Borgerservice for at blive fritaget. Her skal du fremvise ID (fx sundhedskort) og skrive under på tro og love, at du opfylder et af kriterierne. Hvis du ikke selv kan møde op, kan du bede en pårørende om at hente en fuldmagtserklæring, som du skal udfylde. Din pårørende skal herefter møde personligt op i Borgerservice for at indlevere erklæringen.

Læs mere om fritagelse og Digital Post her.

Sidst opdateret: 24. maj 2018