Langeland Kommune

Natur og miljø

Vandløb, kystbeskyttelse, drikkevand, jordforurening, affald, olietanke, landbrug, spildevand

Astrid Ejlersen

Tlf.:
6351 6043
E-mail:
Arbejdsområde:
Natur, højvandssikring, badebroer og øhavssti
Gitte Nielsen

Tlf.:
6351 6046
E-mail:
Arbejdsområde:
Drikkevandsressourcer, jordforurening og råstoffer
Helle Foged

Tlf.:
6351 6041
E-mail:
Arbejdsområde:
Blå Flag og badevand, affald og olietanke, skadedyr
Lisbeth Emsholm

Tlf.:
6351 6044
E-mail:
Arbejdsområde:
Landbrug, industri og VVM
Thomas Buhl

Tlf.:
6351 6049
E-mail:
Arbejdsområde:
Bygge- og anlægsprojekter, byfornyelsesprojekter, spildevand
Tore Bro

Tlf.:
6351 6042
E-mail:
Arbejdsområde:
Vandløb, kystbeskyttelse, klimatilpasning
Vej og Park
Mjølbyvej 8
5900
Rudkøbing

Tlf.:
6351 6260
E-mail:
Arbejdsområde:
Vejbrønde, vand på veje, grønne områder
Sidst opdateret: 08. april 2015

Kontakt

Langeland Kommune
Teknik og Miljø
Fredensvej 1
5900 Rudkøbing 

Tlf.: 6351 6000

Åbningstider:

 Mandag: 10.00 -  15.00
 Tirsdag: 10.00 -  15.00
 Onsdag: Lukket  
 Torsdag: 10.00 -  17.00
 Fredag: 10.00 -  12.00

Telefonbetjening:

Gennem omstillingen 6351 6000
mandag, tirsdag, fredag kl. 10-12
og torsdag kl. 10-12 og 13-17